A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I: 15.04.2021 (czwartek) -  prowadzony w j. polskim
10:00 - 10:15 Inauguracja Konferencji
10:15 - 12:15  Sesja I: Ekosystem innowacji
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00 Sesja II: Firmy przyszłości - debata ekspercka
14:00 - 14:15 Przerwa
13:15 - 15:20 Klub Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
15:20 - 15:30 Podsumowanie I dnia konferencji
DZIEŃ II: 16.04.2021 (piątek) - prowadzony w j. angielskim
09:00 - 9:15 Powitanie uczestników II dnia konferencji
dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia
09:15 - 10:45 Keynote speaker plenary session - part 1
10:45 - 11:00 Przerwa
11:00 - 13:15 Keynote speaker plenary session - part 2
13:15 - 13:30 Przerwa
13:00 - 15:00 Sesje tematyczne
Thematic session 1
COMPETENCIES FOR
THE FUTURE
Thematic session 2
DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Thematic session 3
ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT
15:00 - 15:15 Zamknięcie konferencji

 

_____

CONFERENCE AGENDA

DAY I: 15.04.2021 - conducted in Polish language
10:00 - 10:15 Opening ceremony  
10:15 - 12:15 Plenary session I: Innovative ecosystem
12:15 - 12:30 Break
12:30 - 14:00 Plenary session II: Companies of the future
14:00 - 14:15 Break
15:15 - 15:20 The Innovator Club of Katowice Special Economic Zone Co.
15:20 - 15:30 Ist day Conference summary
DAY II: 16.04.2021 - conducted in English
09:00 - 9:15 Opening ceremony of the 2nd Conference Day
09:15 - 10:45 I Plenary session – keynote speakers presentations
10:45 - 11:00 Break
11:00 - 13:15 II Plenary session – keynote speakers presentations
13:15 - 13:30 Break
13:30 - 15:00 Thematic sessions (parallel)
Thematic session 1
COMPETENCIES FOR THE FUTURE
Thematic session 2
DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Thematic session 3
ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT
15:00 - 15:15 Closing Ceremony