A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Wybrane sylwetki prelegentów

dr Janusz Michałek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył także Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora.

Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii, wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD „Żywiecki Raj”.

Więcej

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Absolwent Wydziału Matematyczno Fizycznego oraz Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, związany z Politechniką Śląską od czasów studiów. Początkowo jako student, adiunkt, dalej jako Profesor Nadzwyczajny. Współpracował z Wyższymi Uczelniami w Polsce i za granicą. Zasiadał w Zarządach firm prywatnych oraz Spółek Skarbu Państwa. Aktywnie uczestniczył w działalności biznesowej, zajmował się komercjalizacją badań naukowych oraz wspierał rozwój Start-Up’ów.

Koncentrował się głównie na projektowaniu nowych technologii dla sektora Bezpieczeństwa i Obronności Państwa oraz sektora cywilnego. Kierował siedemnastoma projektami badawczo – rozwojowymi i celowymi, finansowanymi ze środków Komitetu Badań Naukowych, Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Autor lub współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych oraz 176 publikacji krajowych i zagranicznych w tym pięciu książek wydanych za granicą w renomowanych wydawnictwach. Z Narodowym Centrum i Rozwoju współpracował jako Członek Rady oraz Członek Komisji ds. Programów Strategicznych. W 2012-2016 Przewodniczący Komitetu Sterującego jednego z największych programów strategicznych. Nagrodzony kilkoma odznaczeniami państwowymi jak również laureat wielu nagród krajowych oraz międzynarodowych. Całą swoją karierę naukową związał z badaniami, rozwojem i przyszłością innowacyjnych technologii, co stało Jego pasją, celem i marzeniem. 

Więcej

dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz inwestycje. Doktor nauk prawnych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy PARP. Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz członek Kolegium Doradczego przy Prezesie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Więcej

Tomasz Zjawiony

Przedsiębiorca, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Przygotowanie praktyczne zdobywał w trakcie licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej.  Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych. Działa również, jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

Więcej

dr inż. Maciej Sołtysik

Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), w ramach których angażuje się w prace zespołów i grup roboczych ds.:  OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej (TOE), Raportu (TOE), Rynku Gazu (TOE), Statystyk (TOE) oraz Komitetu Rynki (PKEE).

Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii elektrycznej. Autor i współautor kilkudziesięciu referatów naukowych. Wykładowca akademicki. Wpisany na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Od kilkunastu lat związany z energetyką. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Enion S.A., Everen Sp. z o.o. grupa EdF i TAURON Polska Energia S.A. na stanowiskach eksperckich i zarządczych. Wiedzę i doświadczenie poszerzał kierując i angażując się w liczne interdyscyplinarne projekty. Był kierownikiem projektu TAURON Nowe Trendy (2015) integrującego kompetencje sprzedażowe w spółkach Grupy TAURON i mającego na celu wypracowanie przewagi rynkowej w segmencie sprzedaży i obsługi Klienta. W 2013 roku był zastępcą kierownika projektu strategicznego – Centralizacja Handlu Paliwami, który zakończony został scentralizowaniem kompetencji handlu węglem, gazem i biomasą w TAURON Polska Energia S.A. Doświadczenie zdobywał również kierując projektem strategicznym o zasięgu międzynarodowym – Rozszerzenie działalności na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, który zakończony został założeniem spółki tradingowej w Republice Czeskiej.

Więcej