A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Nadesłane teksty w języku angielskim, adekwatnie do profilu tematycznego, po pozytywnych recenzjach będą publikowane  bezpłatnie w następujących czasopismach:

  • "Forum Scientiae Oeconomia” (lista MEiN 40 pkt, pozytywna decyzja o przyjęciu do bazy Scopus)
  • "Cultural Management: Science and Education”  (lista MEiN 20 pkt, Scopus)
  • "Polish Journal of Management Studies" (lista MEiN 40 pkt, Scopus, Web of Science; autor ponosi opłatę zgodnie ze stawkami czasopisma)
  • Rozdział w recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej (Wydawnictwo AWSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych Ministra Educacji i Nauki)

Zapraszamy do rejestracji

Pytania prosimy kierować na adres: innowacje@wsb.edu.pl

Wymogi edytorskie

_________

The submitted texts in English, in accordance with the topic of the article, after positive reviews will be published free of charge in one the following journals:

  • "Forum Scientiae Oeconomia" (MEiN list 40 points, positive decision on admission to Scopus database)
  • "Cultural Management: Science and Education"  (MEiN list 20 points, Scopus)
  • "Polish Journal of Management Studies" (MEiN list, 40 points. Scopus, Web of Science; the author pays a fee according to the journal's rates)
  • A chapter in a reviewed, multi-author scientific monograph (AWSB Publishing House, indexed in the list of scientific publications of the Minister of Science and Higher Education)

We invite you to register here

Contact: innowacje@wsb.edu.pl

Citation guides