A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych

Unikalne w skali kraju Centrum realizujące kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do służby w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej, Straży Gminnej (Miejskiej) i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych oraz pracowników tych służb.

Dlaczego warto wybrać Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB?

  • renoma Uczelni i wysoka jakość kształcenia, potwierdzona wielokrotnymi akredytacjami Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA),
  • wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach – w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2023 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (trzeci rok z rzędu) w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2022, a w Rankingu Kierunków Studiów - kierunki o bezpieczeństwie prowadzone w AWSB zajęły 2. miejsce w Polsce, 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych oraz 1. miejsce wśród uczelni w woj. śląskim,
  • zajęcia prowadzone przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach - funkcjonariuszy Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej,
  • program studiów opracowany został na bazie wieloletnich doświadczeń funkcjonariuszy w/w służb i ma na celu przekazanie kompendium wiedzy praktycznej jaki i teoretycznej,
  • praktyczne szkolenia w programie studiów (m.in. wyszkolenie strzeleckie, zajęcia sprawnościowe, elementy walki wręcz),
  • nowoczesna infrastruktura (aule, sale audiowizualne, laboratoria komputerowe, laboratoria językowe, biblioteka i czytelnia multimedialną oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe m.in. siłownia i klub fitness),
  • nacisk na indywidualizację kształcenia,
  • możliwość zdobycia w ramach studiów dodatkowych certyfikatów językowych, informatycznych, ekonomicznych, w zakresie zarządzania,
  • największym atrybutem naszego centrum jest to, iż nasi studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania i pasje w sekcji: SPADOCHRONOWEJ, WSPINACZKOWEJ, STRZELECKIEJ, PŁETWONURKOWEJ i wielu innych.