A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium zostało wyposażone w najnowszy sprzęt kryminalistyczny wspomagający proces dydaktyczny realizowany na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (w tym specjalności: bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej, kryminalistyka, policja w systemie bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacji kryzysowej z elemntami ratownictwa, oraz specjalności II stopnia: bezpieczeństwo informacji i ochorna danych osobowych, kryminalistyka i techniki śledcze, zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych).

W pracowni znajdują się tablice poglądowe i fotografie związane z kryminalistyką (obrazujące przebieg oględzin miejsca zdarzenia, ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz ich wizualizacji, schematy broni palnej itp.).

Wyposażenie Laboratorium to również walizka kryminalistyczna oraz wyposażenie uzupełniające w postaci:

  • sprzętu daktyloskopijnego (poduszki, pędzle, pasty daktyloskopijne, proszki tradycyjne i ferroamgnetyczne, folie daktyloskopijne), który umożliwia daktyloskopie osoby, oraz ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, (ślady lini papilarnych), czerwieni wargowej, gantiskopii, otoskopii, jak i pobieranie materiałów porównawczych na kartach daktyloskopijnych,
  • sprzętu do ujawniania i zabezpieczania śladów traseologicznych i mechanoskopijnych (gipsy, silikony, folie) do zabezpieczania śladów powierzchniowych i wgłębionych,
  • taśmy do zabezpieczania mikrośladów i mikroskop do ich badania,
  • lampy UV służące do ujawniania i wizualizacji śladów i zabezpieczeń ukrytych (fluoryzujących) np. w dokumentach, banknotach,
  • programu komputerowego służącego do tworzenia portretu pamięciowego.

W ramach zajęć w nowoczesnym Labolatorium studenci zdobywają wiedzę praktyczną związaną z szeroko rozumianą kryminalistyką oraz doskonalą umiejętności poprzez samodzielne wykonywanie czynności kryminalistycznych związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów kryminalistycznych. Ponadto studenci, korzystając ze sprzetu kryminalistycznego stanowiącego wyposażenie laboratorium zdobywają wiedzę i umiejętności wykonując z zakresu oględzin miejsca zdarzenia, włącznie z dokumentowaniem tej czynności.

O Laboratorium głośno w Radiu eM Katowice: Dąbrowa Górnicza. W Akademii WSB powstało laboratorium kryminalistyczne | Wiadomości z regionu | Radio eM