A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Stypendium dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych

Minister Obrony Narodowej może przyznać osobie zainteresowanej powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jej wniosek, stypendium na naukę w uczelni wyższej, na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Warunkiem przyznania stypendium jest podpisanie umowy, w ramach której osoba, której przyznaje się stypendium, zobowiązuje się do:

  • ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;
  • nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, w wymiarze przewidzianym w umowie;
  • uczestniczenia w zajęciach w Szkole w Legii Akademickiej;
  • ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera;
  • złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres określony w umowie nie krótszy niż 5 lat.
     

Podstawa prawna: Art. 112. Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. O Obronie Ojczyzny, Dz.U. 2022 poz. 655

Więcej informacji:

Koordynator Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych

Aleksandra Zdańska

mail: azdanska@wsb.edu.pl