A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Jak zostać studentem?

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Akademii WSB jest kolejność zgłoszeń.

Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.
Kliknij aby zarejestrować się on-line

Wyniki maturalne
Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska

Dokumenty rekrutacyjne
Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

•  podanie do rektora,
•  oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
•  kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
•  kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
•  dwa podpisane zdjęcia (35mm x 45mm),
•  jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20 mm x 25 mm, rozdzielczość 300dpi),
•  potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.