A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Współpraca

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami, m.in. z:

 • Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
 • Ośrodkiem Zamiejscowym w Katowiach Centralnego Wojskowego Centrum Rektrutacji
 • Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
 • Śląskim Odziałem Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józef Bocheńskiego
 • Jednostą Wojskową AGAT
 • 13 Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”
 • 6 Batalionem Powietrznodesantowym im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach
 • Krajową Administracją Skarbową
 • Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach
 • Sądem Okręgowym w Sosnowcu
 • Aresztem Śledczym w Sosnowcu
 • Zakładem Karnym w Wojkowicach
 • Kolejami Śląskimi Sp. z o.o.
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie
 • Kolbą Sp. z o.o.
 • Fundacją Rozwoju Sportu i Promocji Obronności "MURAWA"