A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Opłaty

150 zł  w ramach opłaty:

·         serwis obiadowo-kawowy podczas konferencji

·         możliwość wystąpienia i wygłoszenia referatu

·         możliwość publikacji artykułu w monografii naukowej wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB

(Doktoranci Seminarium Doktorskiego i Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki o Bezpieczeństwie Akademii WSB oraz Studenci Akademii WSB- Opłata 50 zł).

Opłaty konferencyjne należy wnosić na konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554 z dopiskiem „Konferencja – Doktoranci Bezpieczeństwo imię i nazwisko”