A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Rada naukowa konferencji

Przewodniczący komitetu naukowego:

dr hab. Ryszard SZYNOWSKI, prof. AWSB

Członkowie komitetu naukowego:

prof. dr hab. Eugeniusz NOWAK, prof. AWSB

prof. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ,  prof. AWSB

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI,  prof. AWSB

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. AWSB

dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. AWSB

dr hab. Radomír ŠČUREK, prof. AWSB

dr hab. Adrian SIADKOWSKI, prof. AWSB

dr hab. Robert SOCHA, prof. AWSB

dr Paulina POLKO

dr Łukasz SZYMANKIEWICZ

dr Cezary TOMICZEK