A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Publikacja

Do 15 czerwca 2022 roku - nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej

Wszystkie artykuły sprawdzane będą przez komisję redakcyjną pod względem ich treści merytorycznych i wymogów edycyjnych. Komisja podejmie decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do druku.

Wymagania edycyjne do pobrania