A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Terminy

➢ do 25 maja 2022 roku - zgłoszenia wystąpień. Czas na prezentację 20 minut, tytuły oraz streszczenia w języku polskim, uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną

➢ do 3 czerwca 2022 roku - rejestracja uczestników Konferencji

➢ 11 czerwca 2022 roku - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa

➢ do 15 czerwca 2022 roku - nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej

Wszystkie artykuły sprawdzane będą przez komisję redakcyjną pod względem ich treści merytorycznych i wymogów edycyjnych. Komisja podejmie decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do druku.