Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie to jednostka o charakterze badawczym, analitycznym, dydaktycznym i szkoleniowym, stanowiąca platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń naukowców i ekspertów, którzy mogą przyczynić się do zwiększenia wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa transgranicznego i możliwościach przeciwdziałania im. 

Misję Centrum odzwierciedlają formy jego aktywności:

  • organizacja konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, wykładów otwartych oraz prelekcji;
  • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; 
  • spotkania otwarte z ekspertami;
  • opracowywanie ekspertyz i analiz na potrzeby instytucji rządowych i samorządowych, służb państwowych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa;
  • prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej. 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji