A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Centrum Badań Społecznych

Misją Centrum Badań Społecznych jest doskonalenie warsztatu metodologicznego – w szczególności z zakresu badań jakościowych i tym samym podniesienia jakości badań wśród członkiń i członków społeczności Akademii WSB. Centrum Badań Społecznych to jednostka o charakterze badawczym i dydaktycznym. CBS inicjuje badania i szkolenia metodologiczne z zakresu nauk społecznych, realizuje zlecenia zewnętrznych interesariuszy, wspomaga projekty badawcze pracowników Akademii WSB, doktorantów i studentów, tworzy przestrzeń do doskonalenia warsztatu metodologicznego badaczek i badaczy zjawisk społecznych oraz refleksji i wymiany doświadczeń nad możliwościami poznawania i rozumienia zjawisk z życia społecznego. Do współpracy zaproszeni są zainteresowani aktywnością badawczą członkinie i członkowie społeczności Akademii WSB, a w szczególności studentki i studenci, doktoranyki i doktoranci oraz młodzi pracownicy nauki.

Podstawowe aktywności CBS:

 • organizacja szkoleń metodologicznych z obszaru badań społecznych;
 • inicjowanie badań i pomoc w realizacji badań członkiń i członków społeczności Akademii WSB;
 • organizacja konferencji naukowych, seminariów, warsztatów;
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; 
 • wspomaganie w pracach badawczych kół naukowych;
 • opracowywanie ekspertyz i analiz na potrzeby interesariuszy zewnętrznych. 

Spotkania zespołów badawczych odbywają się we wtorki o godzinie 17.00 na platformie Teams

dr hab. Artur Fabiś, prof. AWSB

Dyrektor Centrum Badań Społecznych

artur.fabis@wsb.edu.pl

Więcej
 • Atlas.ti 8 w badaniach Centrum Badań Społecznych

  Podczas naszych badań uczymy się korzystać z programów wspomagających badania jakościowe. Dlatego każda osoba z Zespołu ma dostęp do Wirtualnego Laboratorium. Dzięki temu możemy korzystać z programu Atlas.ti 8 bez ograniczeń, całą dobę. 
  W przyszłym roku akademickim planujemy trochę więcej skoncentrować się na badaniach ilościowych, wtedy poznamy program SPSS i będziemy mogli realizować inne projekty badawcze - ilościowe. Jednkże badania jakościowe będą dominować.