Centrum Rozwoju Regionalnego

Centrum Rozwoju Regionalnego (CRR) jest jednostką skupiającą kadry o bogatym dorobku i zróżnicowanych specjalizacjach. Prace badawcze oraz wdrożeniowe podejmowane przez CRR są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami naukowymi, samorządowymi, biznesowymi i pozarządowymi. Ambicją Zespołu CRR jest wykorzystywanie najbardziej aktualnego i wartościowego dorobku naukowego dla wspierania partnerów i zleceniodawców, a równocześnie wykorzystywanie doświadczeń praktycznych do tworzenia nowych koncepcji, metod, narzędzi o wartości naukowej i utylitarnej. Zakres działania CRR obejmuje:

  1. Prowadzenie badań zorientowanych na kreowanie innowacji w obszarze: 
    - polityki lokalnej i regionalnej,
    - zarządzania usługami publicznymi,
    - współpracy międzysektorowej.
  2. Świadczenie wsparcia podmiotom publicznym oraz dla sektora biznesu w zakresie programowania i planowania rozwoju, w tym w szczególności opracowywanie dokumentów, szkolenie i doradztwo.
  3. Sporządzania analizy i prognoz, w tym w szczególności opracowań, badań i ekspertyz z zakresu określenia potencjałów lokalnych i regionalnych, w tym specjalizacji gospodarczych, produktów turystycznych, kultury, kapitału ludzkiego i społecznego.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji