Poszerzające wiedzę specjalistyczną

Moduł 1 - Analityk danych biznesowych

Moduł 1 - Green Managment

Moduł 1 - Kadry i płace w praktyce

Moduł 1 - Menadżer jakości i lean managment

Moduł 1 - Menadżer logistyki

Moduł 1 - Menedżer sprzedaży

Moduł 1 - Psychologia menedżerska

Moduł 1 - Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Moduł 1 - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Moduł 1 - Zarządzanie menedżerskie

Moduł 1 - Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi

Moduł 1 - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł 2 - Przedmioty swobodnego wyboru