Koło Naukowe Ingeniatus

Uczelnia:

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Województwo:
śląskie

Miasto:
Cieszyn

Adres mailowy koła naukowego:
cieszyn@wsb.edu.pl, lwroblewski@wsb.edu.pl

Dyscyplina naukowa:
Nauki o zarządzaniu i jakości

Opiekun naukowy:
dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB

Interdyscyplinarne Koło naukowe INGENIATUS funkcjonuje od 2010 roku. Jest to inicjatywa kierowana do studentów wszystkich kierunków Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Koło ma na celu m.in. zgłębianie problematyki zarządzania oraz inżynierii produkcji w różnorodnych aspektach, poszerzanie wiedzy teoretycznej, poznawanie rynku zawodowego tej dziedziny oraz przygotowanie studentów do stosowania najnowszych rozwiązań inżynieryjnych.

W ramach Koła Naukowego INGENIATUS realizowane są głównie projekty rozwijające gospodarkę niskoemisyjną na polsko-czeskim pograniczu. Rozwiązania proekologiczne opracowywane we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie oraz TRIANON z Czeskiego Cieszyna współfinansowane są głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Studenci Koła Naukowego INGENIATUS zgłębiając wiedzę w ramach licznych wizyt studyjnych, laboratoriów, praktycznych warsztatów czy polsko-czeskich letnich szkół wyspecjalizowali się w instalacjach wykorzystujących kolektory słoneczne, pompy ciepła, a także ogniwa fotowoltaiczne.

Koło od pięciu lat prowadzi również regularne badania związane z funkcjonowaniem podmiotów sfery kultury (w tym na pograniczu polsko-czeskim). W 2017 roku dzięki uzyskanemu grantowi MediaLabu w Katowicach na badania prowadzone w grupie odbiorców oferty kulturalnej Katowic studenci Koła Naukowego INGENIATUS mogli zaprojektować i przeprowadzić badania dotyczące m.in. przestrzennego zasięgu oddziaływania instytucji filharmonicznych Katowic (badania prowadzone w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach) czy ekologizacji zachowań konsumentów na rynku usług kultury. Prowadzili również badania dotyczące jakości usług przewoźników międzymiastowych Cieszyna prowadzone wspólnie z Zamkiem Cieszyn czy badania mające na celu opracowanie diagnozy stanu kultury w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (w ramach transgranicznego projektu Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przygotowywanego na zlecenie Miasta Cieszyna oraz Education Talent Culture w Czeskim Cieszynie). Od 2013 roku aktywnie uczestniczą również w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Contemporary Problems of Management and Marketing in the Institutions of Culture, która odbywa się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Konferencja naukowa organizowana przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB jest jednym z nielicznych w Europie Środkowej cyklicznym, transgranicznym wydarzeniem naukowym, które niezmiennie odbywa się zarówno po polskiej (Cieszyn), jak i czeskiej stronie granicy (Czeski Cieszyn).