Koło Naukowe Operatio

Uczelnia:

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Żywiec

Dyscyplina naukowa:
Nauki o zarządzaniu i jakości

Opiekun naukowy:
Dr Katarzyna Kolud

Strona FB:
Koło naukowe Operatio AWSB WZ Żywiec

Koło Naukowe OPERATIO WZ Żywiec:

 • wznowiło swoją działalność naukową i społeczną od 1 czerwca 2019 roku,
 • to 6 członków aktywnie działających (Maria Nowicka, Sylwia Jarco, Paulina Duc, Marcin Wróbel, Adrian Pieronek, Jakub Wróbel)
 • stwarza Studentom i zainteresowanym Absolwentom Akademii WSB szansę na rozwój osobisty w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości.
   

Aktywności podejmowane przez członków koła i opiekuna naukowego w latach poprzednich:

 • warsztaty stacjonarne dla Studentów pierwszych semestrów
 • prezentacje i filmy na FB (m. in. – Kurs nauki formatowania dokumentów, Wypadki przy pracy, Wyłudzenia danych i wyłudzenia w sieci)
 • panele dyskusyjne (m. in. Pomysł na biznes, Książka warta przeczytania, Film warty obejrzenia, Cel i sens pracy)
 • udział w szkoleniach z zakresu samorozwoju i organizacji czasu
 • udział w warsztatach z  zakresu well being w miejscu pracy (Belgia)
 • zbiórka żywności dla Ukrainy
 • udział w wykładach prowadzonych przez opiekuna naukowego Koła (m. in. cykl „Wielkie umysły”)
 • badanie ankietowe o kompetencjach prośrodowiskowych.
   

Aktywności podejmowane przez członków koła i opiekuna naukowego w roku akademickim 2022/23:

 • cykl dyskusji: „Odkrywamy zarządzanie”
 • wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Żywcu
 • pomoc lokalnej społeczności (zbiórki żywności i darów dla potrzebujących)
 • udział w szkoleniu „Etykieta w biznesie”
 • udział w wykładach prowadzonych przez opiekuna naukowego Koła (przywództwo cyfrowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, kulisy powstawania firm z różnych branż z całego świata)
 • badanie ankietowe o przywództwie cyfrowym.

 

Dane kontaktowe:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania online naszego Koła na Ms Teams.

Szczegóły u opiekuna naukowego dr Katarzyny Kolud: kkolud@wsb.edu.pl