Koło naukowe Ratownictwa Medycznego "360J"

Uczelnia:
Akademia WSB

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Dąbrowa Górnicza

Adres mailowy koła naukowego:
kskubis@wsb.edu.pl
marta.kazmierczak@wsb.edu.pl   

Dyscyplina naukowa:
Nauki o zdrowiu

Opiekun naukowy:
mgr Kamil Skubis
mgr Marta Kaźmierczak

Koło naukowe "360J" powstało w 2020 roku i zrzesza studentów kierunku Ratownictwo Medyczne oraz studentów innych kierunków pokrewnych, zainteresowanych tematyką z zakresu nauk o zdrowiu. Członkowie koła naukowego uczestniczą w konferencjach naukowych, prowadzą badania naukowe, opracowują wyniki badań oraz uczestniczą w wizytach studyjnych.  W ostatnim czasie Koło Naukowe „360J” współorganizowało Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. "Jakość życia uwarunkowania niepełnosprawnością". Członkowie Koła współorganizowali i uczestniczyli w ćwiczeniach służb ratowniczych, a także prowadzili badania kliniczne nad pacjentami z oddziałów kardiologicznych i urazowych.

Opiekunami Koła Naukowego „360J” są Marta Kaźmierczak - lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz Kamil Skubis - ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem. 


Marta Kaźmierczak jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktualnie jest w trakcie drugiej specjalizacji z dziedziny Medycyny Ratunkowej. Uczestniczyła w wielu badaniach naukowych, a aktualnie uczestniczy w badaniu "Wczesne rozpoznanie niewydolności serca". Współorganizatorka oraz sędzia w trakcie ćwiczeń służb ratunkowych oraz prelegentka konferencji naukowych.


Kamil Skubis ukończył studia na kierunku Zdrowie Publiczne, w specjalności medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe. Od 2010 roku jest licencjonowanym ratownikiem medycznym. Aktualnie wraz z Martą Kaźmierczak uczestniczy w badaniu naukowym pn. "Wczesne rozpoznanie niewydolności serca". Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej Grupie specjalistycznej Ratownictwa Medycznego. Współorganizator oraz sędzia w trakcie ćwiczeń służb ratunkowych oraz prelegent konferencji naukowych.