Koło Naukowe ITLogis

Uczelnia:
Akademia WSB

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Dąbrowa Górnicza

Adres mailowy koła naukowego:
kjedrasiak@wsb.edu.pl

Dyscyplina naukowa:
Inżynieria lądowa i transport

Opiekun naukowy:
dr inż. Karol Jędrasiak

Fanpage na facebook'u

 

Koło Naukowe ITLogis działa od 2011 roku. Celem działalności Koła jest wsparcie oraz rozwój zainteresowań studentów w szeroko pojętym obszarze logistyki, zarządzania logistycznego oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych rozwiązań takich jak IoT oraz AI w logistyce. W ramach Koła działali i działają studenci studiujący nie tylko na kierunku Logistyka oraz Informatyka, ale również studenci innych kierunków, których zainteresowania są powiązane z problematyką logistyki i informatyki.

Obecnie opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Karol Jędrasiak, specjalista w zakresie wizji komputerowej, grafiki komputerowej, narzędzi sztucznej inteligencji, wytwarzania systemów informatycznych, bazodanowych i sensorycznych. Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne został uhonorowany w ostatnich latach 10 nagrodami przyznawanymi przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Obecnie jest Prezesem Zarządu spółki VRTechnology zajmującej się opracowywaniem algorytmów z zakresu analizy danych oraz komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii wirtualnej rzeczywistości oraz profesjonalnych systemów symulacyjnych i trenażerowych.

Koło Naukowe ITLogis z sukcesem zrealizowało projekt "Koło naukowe ITLogis w służbie dostępności transportu publicznego", dofinansowany w ramach programu "Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje", którego celem było przeprowadzenie na terenie GZM (Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii) badań dostępności oraz barier występujących w komunikacji publicznej. Główna oś badań skierowana była na uzyskanie informacji o rodzaju oraz ważności poszczególnych barier (technicznych, psychologicznych, fizjologicznych), które utrudniają lub uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie komunikacji publicznej przez mieszkańców w trakcie codziennych podroży. Członkowie koła w okresie swojej działalności prowadzili wiele badań naukowych, w tym min. z zakresu IoT oraz AI. Dodatkowo od 2013 roku Studenci wspólnie z opiekunem Koła organizują Studenckie Konwersacje Logistyczne „StuKoL”, w ramach których prezentowane są wyniki badań naukowych prowadzonych przez członków Koła oraz studentów z innych Kół Naukowych z uczelni w Polsce.