Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”

Uczelnia:
Akademia WSB – Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Cieszyn

Adres mailowy koła naukowego:
rsocha@wsb.edu.pl

Dyscyplina naukowa:
Nauki o bezpieczeństwie

Opiekun naukowy:
Dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

Fanpage na facebook'u

Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World” skupia studentów wszystkich typów i rodzajów studiów na świecie zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa. Misją Koła jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas Koło było organizatorem wielu przedsięwzięć naukowych w postaci, m.in. międzynarodowych konferencji i sympozjów. Koło jednocześnie prowadzi działania mające na celu edukację historyczną oraz kultywowanie pamięci historycznej, m.in. poprzez organizację Marszu Pamięci. Ponadto aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.