Koło Naukowe Klub Erasmus AWSB

Uczelnia:
Akademia WSB

Województwo:
śląskie

Miasto:
Dąbrowa Górnicza

Adres mailowy koła naukowego:
dczerniak@wsb.edu.plerasmusclubwsb@gmail.com

Dyscyplina naukowa:
nauki o kulturze i religii 

Opiekun naukowy:
Dominika Czerniak

Fanpage na facebook'u

Koło Naukowe Klub Erasmus AWSB jest organizacją studencką zrzeszającą studentów i absolwentów Akademii WSB. Głównymi celami Klubu są popularyzacja problematyki związanej z Programem Erasmus+; poszerzanie wiedzy studentów dotyczącej możliwości studiowania za granicą; pomoc studentom zagranicznym studiującym w Polsce; promowanie Akademii WSB jako miejsca atrakcyjnego pod względem poziomu i jakości kształcenia; promowanie kultury, dziedzictwa historycznego i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz wśród studentów zagranicznych studiujących na Uczelni; pomoc studentom polskim wyjeżdżającym na studia za granicę; promowanie kultur innych narodów wśród studentów polskich, a w szczególności w środowisku akademickim Uczelni; integracja studentów zagranicznych i polskich Akademii WSB; wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich; kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową; rozwój działalności naukowej.