Koło Naukowe Paedagogica

Uczelnia:

Akademia WSB

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Dąbrowa Górnicza

Adres mailowy koła naukowego:
erostanska@wsb.edu.pl

Dyscyplina naukowa:
Pedagogika

Opiekun naukowy:
dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB

Koło Pedagogica

Koło Naukowe Paedagogica istnieje od dziesięciu lat. Każde badania naukowe, które były prowadzone w ramach działań Koła, dotyczyły określonych tematów związanych z edukacją. Przykładowo były to badania kontekstów edukacji szkolnej, aktywności pozaprogramowej w szkole podstawowej, a także językowych cech edukacji wczesnoszkolnej. Efekty dotychczasowych prac to udziały członków Koła w konferencjach naukowych, trzy publikacje w monografiach i nagrody za aktywność naukową, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z ustalonym planem, w roku ak. 2020/2021 rozpoczęła się  kolejna  edycja  działań Koła w nowym składzie osobowym. Do czynnego uczestnictwa zostały zaproszone studentki semestru II roku pięcioletnich studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Przewodniczącą Koła została wybrana Pani Natalia Kwiecińska ( nataliakwiecinska1611@gmail.com).

Program działań badawczych w roku ak. 2020/2021 wpisuje się w podjętą tematykę badawczą Katedry Pedagogiki, określoną przez prof. Mirosławę Nowak – Dziemianowicz: Ludzkość na trajektorii cierpienia. W ramach działań badawczych Koła przyjęto jako temat badań: Świat dziecka w czasie ograniczeń. Zmiany. Zdarzenia. Codzienność. Edukacja. Widzenie siebie. Obraz dorosłych. W grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. członkinie Koła zbierają materiał badawczy w postaci narracji w rozmowach z dzieci w wieku wczesnoszkolnym o doświadczanych zmianach i zdarzeniach w czasie pandemii, w tym o nauczaniu online. W marcu 2021 r., po dokonaniu transkrypcji tekstów narracji, zostanie przeprowadzona analiza badawcza.

Katedra Pedagogiki przygotowuje konferencję naukową na temat Świat na trajektorii cierpienia, która planowana jest w 2021 roku. W ramach konferencji zaplanowany został panel dla Koła, które będzie prezentowało wyniki swoich badań.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji