Koło Naukowe Paedagogica

Uczelnia:

Akademia WSB

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Dąbrowa Górnicza

Adres mailowy koła naukowego:

afabis@wsb.edu.pl

Dyscyplina naukowa:
Pedagogika

Opiekun naukowy:
dr hab. Artur Fabiś, prof. AWSB

Koło Naukowe Paedagogica istnieje od pietnastu lat i liczy sobie około 30 członkiń i członków. Do czynnego uczestnictwa zostały zaproszone studentki i studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika. W ramach działań koła prowadzone są m.in. badania naukowe dotyczące określonych tematów związanych z edukacją i wychowaniem. W ramach działalności koła były prowadzone badania dotyczące kontekstów edukacji szkolnej, aktywności pozaprogramowej w szkole podstawowej, językowych cech edukacji wczesnoszkolnej, zachowń w czasie pandemii. Efekty dotychczasowych prac to udziały członków koła w konferencjach naukowych i publikacjach. Członkie i członkowie koła  brali aktywny udział w organizacji i przeprowadzeniu takich konferencji naukowych jak: "Świat na trajektorii cierpienia" w 2021 roku, a w 2022 roku "Problemy integracji w przestrzenia publicznej i indywidalnej osób 65+. Rozwiązania z przyszłości.