Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych/Information about suspended classes

Uprzejmie informujemy, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów oraz zajęć na studiach podyplomowych i szkoleniach  do odwołania. we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB.

We would like to inform you that, in order to undertake preventive measures against the spread of SARS-CoV2 virus, the Rector of WSB University has decided to suspend classes held in the form of contact hours with academic teachers and students starting tomorrow, i.e. March 12,.2020, for the next two weeks, i.e. until March 29, 2020 in all branch campuses and didactic units of AWSB.

Zarządzenia Rektora w sprawach zasad funkcjonowania AWSB w okresie zagrożenia COVID-19: 

nr 45/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

nr 49/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 45/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

nr 51/2019/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 45/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz Zarządzenie Rektora nr 49/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że Akademia WSB dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych realizację całego zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym przygotowujemy się do prowadzenia zajęć częściowo w formule on-line i e-learning poprzez platformy edukacyjne. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o szczegółach dotyczących poszczególnych przedmiotów realizowanych w tej formule. Bardzo prosimy o sprawdzanie wiadomości w Wirtualnej Uczelni oraz e-mail, gdzie zostaną zamieszczone szczegółowe informacje w tym zakresie.

O szczegółach dalszych działań będziemy Państwa informować na bieżąco w formie komunikatów na stronie głównej Uczelni, poprzez email oraz Wirtualny Dziekanat.

W razie potrzeby prosimy o kontakt:

 • Anna Matusik-Gołas: amatusik@wsb.edu.pl
 • Marcin Budziński: mbudzinski@wsb.edu.pl

Studia podyplomowe:

 • Magdalena Kot-Radojewska: mkot@wsb.edu.pl
 • Anna Korzeniowska: akorzeniowska@wsb.edu.pl

W związku z tym w dniach 12.03-10.04 uprzejmie informujemy, że wszystkie działy Uczelni są czynne w dotychczasowych godzinach pracy oraz sprawy będą załatwiane w bieżącym trybie.

Jednak ze względu na potrzebę podjęcia działań zapobiegawczych dotyczących możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, prosimy by w maksymalnym stopniu korzystać z kontaktu poprzez e-mail oraz telefonicznie, natomiast bezpośrednią obecność w Uczelni ograniczyć do koniecznego minimum.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

Wiele jednak zależy od Ciebie!

 • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
 • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
 • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 • English version

  Dear Students,

  We would like to inform you that in order to undertake preventive measures against the spread of SARS-CoV2 virus, the Rector of WSB University has decided to extend the suspension period for all in-presence teaching activities at WSB University until 10th April in all branch campuses and didactic units of WSB University.

  WSB University will make every effort to enable students, doctoral students and post-graduate students to complete the entire curriculum planned for this semester and achieve the assumed learning outcomes.

  Therefore, we are preparing to conduct classes partly on-line and in the form of e-learning via educational platforms.

  Please check the messages via the Virtual University and e-mail, where detailed information on this matter will be posted.

  More information on any further restrictions on the functioning of the university during the coronavirus outbreak will be included in the relevant orders of the Rector of AWSB

  We will keep you updated on the details of any further actions in the form of messages on the University homepage, via email and Virtual Dean's Office.

  In case of any inquiries, please contact:

  • Kamila Sadowska: ksadowska@wsb.edu.pl
  • Marcin Budziński: mbudzinski@wsb.edu.pl
  • Katarzyna Szczepańska-Woszczyna: kszczepanska@wsb.edu.pl

  Let’s unite and fight the coronavirus!

  In the coming days, we must do everything to prevent the rapid spread of the coronavirus in Poland. Hence, the extensive government activities - such as suspension of classes at schools and universities, closing nursery schools and crèches, cancellation of mass events. This is possible thanks to the special Act on counteracting the coronavirus.

  However, remember that a lot depends on you!

  • Avoid human gatherings and if you can, work from home.
  • Wash your hands regularly and thoroughly and do not touch your face unnecessarily.
  • React to other people`s inappropriate behaviour!

  All necessary and reliable information can be found at: gov.pl/koronawirus.

  If you have the symptoms typical of the coronavirus, call the nearest sanitary and epidemiological station or the National Health Service Hotline at: 800 190 590.

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji