Obowiązek informacyjny w związku z procesem kształcenia w okresie epiedmi COVID-19

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail: rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.
 2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni mgr Martyna Kucharska-Staszel, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora procesu kształcenia w formie online realizowanego w interesie publicznym, związanym z epidemią COVID-19 - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być:
  a. podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  b. pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia przez Administratora procesu kształcenia w formie online realizowanego w interesie publicznym, związanym z epidemią COVID-19, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia przez Administratora procesu kształcenia w formie online realizowanego w interesie publicznym, związanym z epidemią COVID-19 ich podanie jest konieczne dla prawidłowego przebiegu kształcenia. Brak podania tych danych uniemożliwi udział w procesie kształcenia online to jest korzystania z oferty edukacyjnej Administratora w okresie epidemii COVID-19.
 7. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jedynie w zakresie korzystania z zagranicznych portali społecznościowych lub współpracy w ramach międzynarodowych projektów.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:
  a. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO;
  b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;
  e. prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl - art. 77 RODO.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji