Pomoc prawna

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze,

wobec wielu problemów i wątpliwości natury prawnej, jakie pojawiają się w związku z epidemią COVID-19 informujemy, że Zespół Obsługi Prawnej Akademii WSB udziela w formie zdalnej bezpłatnych porad prawnych. Porady związane są z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Obejmują w szczególności:

prawo pracy - uprawnień pracowników i pracodawców, w tym prawa do zasiłków i innych świadczeń,
formy pomocy przewidzianej tzw. "tarczą antykryzysową".
Zapytania można zgłaszać do odwołania na adres: porada-COVID@wsb.edu.pl

Zapytania powinny dotyczyć jedynie spraw związanych z obecną sytuacją epidemiczną.

Porady udzielane są przez:

 • dra Tomasza Sadowskiego - radcę prawnego,
 • mgra Łukasza Staszela - adwokata,
 • mgra Macieja Pandzicha - adwokata,
 • mgr Martynę Kucharską-Staszel - aplikanta adwokackiego.


Zachęcamy również Państwa do lektury opracowań na portalu facebook #pomocprzedsiębiorcom - gdzie znajdują się przydatne informacje dla pracodawców i pracowników. Wskazana strona prowadzona jest przez mgr Martynę Kucharską-Staszel.

 • English version

  Dear Students,

  Due to numerous legal problems and doubts that arise in connection with the COVID-19 outbreak, we would like to inform you that the Legal Service Team at WSB University provides remote legal advice free of charge. Advice is related to the current sanitary and epidemiological situation. It includes in particular:

  • labor law - the rights of employees and employers, including the right to financial aid and other benefits,
  • forms of assistance ensured by the so-called "anti-crisis shield".


  Inquiries can be submitted until 15 May 2020 to the following email address: porada-COVID@wsb.edu.pl 

  Inquiries should only concerns matters related to the current epidemiological situation.

  Advice is provided by:

  • Tomasz Sadowski, PhD – attorney-at-law,
  • Łukasz Staszel, MA– advocate,
  • Maciej Pandzich, MA – advocate
  • Martyna Kucharska-Staszel, MA– trainee advocate.

  We also encourage you to read the studies on facebook #pomocprzedsiębiorcom (aid for entreprenurs) where you can find useful information for employers and employees. The website is run by Martyna Kucharska-Staszel.

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji