Zalecenia dla uczelni w związku z ryzykiem koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dla uczelni wyższych w związku z potencjalnym ryzykiem pojawienia się na terenie Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Akademia WSB na bieżąco monitoruje sytuację.

Akademia WSB na bieżąco weryfikuje sytuację studentów i pracowników znajdujących się w rejonach, w których odnotowano przypadki zachorowań. Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne: Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka
 • kaszel
 • duszność
 • problemy z oddychaniem

Kryteria epidemiologiczne: Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

powinna niezwłocznie:

 • zgłosić się do najbliższego miejscu zamieszkania Oddziału Zakaźnego Szpitala.

W województwie śląskim są to:

 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 34 63 650;
 • Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);
 • Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
 • Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;

Co ważne w przypadku osób powracających z rejonu utrwalonej transmisji wirusa (listę tych miejsc znaleźć można na stronie) zaleca się kontakt z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną nawet jeśli nie wystąpiły żadne z objawów chorobowych.

Jednocześnie rekomendujemy wszystkim osobom stosowanie podstawowych środków ochronnych, takich jak:

 • mycie rąk z użyciem mydła i wody,
 • podczas kaszlu/kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem i chusteczką (po czym należy wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza a ręce umyć),
 • zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby (min. 1 metra),
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Szczegółowe instrukcje odnośnie zaleceń znaleźć można na stronie.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

Wiele jednak zależy od Ciebie!

 • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
 • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
 • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

Zaleca się też na bieżąco monitorować komunikaty zamieszczone na stronach:

 • Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/…/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem
 • Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/.

Na posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia wypracowywane są rekomendacje dla wyjeżdżających i powracających z Włoch. Wstępnie zakładają one natychmiastowy kontakt po powrocie z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jeśli to możliwe podróże w te rejony powinny zostać odwołane.

 

 • English version

  Dear Students,

  With regard to the growing coronavirus outbreak (SARS-CoV-2), we would like to inform you that any person who has at least one of the following symptoms of an acute infection of the respiratory system:

  • high fever,
  • cough,
  • shortness of breath,
  • breathing problems

  and who, within 14 days before the onset of symptoms, met at least one of the following criteria:

  • travelled to/ stayed in a region where SARS-CoV-2 persistent transmission is suspected,
  • had close contact with a person who was diagnosed with SARS-CoV-2 infection (by which we mean a confirmed or probable case),
  • worked or stayed as a visitor in a healthcare unit where patients infected with SARS-CoV-2 were treated,

  should immediately:

  • report to the hospital with Infectious Disease Ward nearest to their place of residence.

  In the Province of Silesia these are:

  • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 34 63 650;
  • Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);
  • Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
  • Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);
  • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;

  inform BY PHONE the nearest State Sanitary Inspectorate (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), which is located in Dąbrowa Górnicza, ulica Dąbrowskiego 9a (tel. 795 513 569).

  We recommend that all people use basic protective measures, such as:

  • washing your hands with soap and water,
  • covering the mouth and nose with a bent elbow and a handkerchief when coughing or sneezing (after which you should throw the handkerchief into the closed bin and wash your hands),
  • maintaining a safe distance from another person (min. 1 meter),
  • avoiding touching your eyes, nose and mouth.

  Detailed instructions on the recommended preventive measures can be found here.
  It is also recommended to monitor, on an ongoing basis, messages posted on the Ministry of Health website: https://www.gov.pl/…/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html and Chief Sanitary Inspector website: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/.

  If you are outside Poland (e.g. in visa, private matters, etc.), we recommend that you follow the rules of conduct recommended in the countries where you are and to postpone arrival to Poland until the situation stabilizes.
  If you cannot postpone your arrival, please submit to a 14-day home quarantine after your arrival in Poland. If you notice any signs of infection, please follow the rules you were previously informed about.
  Please provide information about your situation by phone or email (tel. 32 295 93 61, or 32 295 93 26; ksadowska@wsb.edu.pl, amatusik@wsb.edu.pl)

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji