Data

02.02.2024

CloudLabs - Laboratoria w chmurze

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już publikacja „CloudLabs - Laboratoria w chmurze” autorstwa dr. inż. Tomasza Siemka.

Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat wdrażania i wykorzystania wirtualnych laboratoriów w edukacji, zwracając uwagę na korzyści, takie jak efektywność pracy, mniejsze koszty utrzymania i modernizacji sprzętu oraz zadowolenie studentów. Autor przedstawia ponadto wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów i klientów firmy CloudTeam, które wskazują na skuteczność metody CloudLabs w przygotowaniu do egzaminów i nabywaniu kompetencji.

Publikacja jest dostępna w modelu Open Access –  kliknij, aby pobrać.

Wydanie publikacji i digitalizacja zostały sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.