Data

02.02.2024

Nowa publikacja już dostępna - "Paradygmaty współczesnego zarządzania z perspektywy młodych naukowców"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Paradygmaty współczesnego zarządzania z perspektywy młodych naukowców”, pod redakcją prof. dr hab. Marka Lisińskiego oraz dr hab. Joanny Dzieńdziory.

Monografia stanowi wartościowe źródło dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych aktualnymi tendencjami i praktykami z zakresu zarządzania i rozwoju organizacji. Autorzy analizują kluczowe zagadnienia związane z transformacją organizacyjną, w tym m.in. zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości, dojrzałość organizacyjną, zmiany na rynku przestrzeni coworkingowych, oraz innowacyjne podejścia do zarządzania logistycznego. Prezentowane artykuły mają potencjał do zainspirowania dalszych badań w wyżej wymienionych dziedzinach.

Z recenzji

Przygotowana pod redakcją naukową prof. dr hab. Marka Lisińskiego oraz dr hab. Joanny Dzieńdziory, prof. AWS, monografia Paradygmaty współczesnego zarządzania z perspektywy młodych naukowców opisuje współczesne trendy w zarządzaniu, które dominują w obecnym momencie, odzwierciedlając ich ideologię i ducha. Zawarto w niej odniesienia do głównych paradygmatów XX i XXI wieku, takich jak: zarządzanie naukowe, relacje międzyludzkie, analiza strukturalna, kultura organizacyjna czy procesy cyfryzacji, co jest istotnym walorem niniejszej publikacji. Prezentowane artykuły młodych naukowców to ich pierwsze kroki, mające na celu dogłębne poznanie prezentowanych obszarów zarządzania, tym istotniejsze, że wyznaczają dalsze kierunki badań, które są cenne zarówno poznawczo, jak i aplikacyjnie.

dr hab. Magdalena M. Stuss, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Publikacja jest dostępna w modelu Open Access –  kliknij, aby pobrać.

Wydanie monografii, druk i digitalizacja zostały sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.