Cieszyn

 • 20.09.2022

   

  Godzina Tytuł wykładu Prelegent Zapisy
  17:00 - 18:00
  szkolenie stacjonarne
  w Cieszynie
  Umysł, zmysły, zabawa - co je łączy? Marta Ir Rejestracja
  18:00 - 19:00
  szkolenie stacjonarne
  w Cieszynie
  Aktualne wyzwania z prawa pracy Magdalena Olech Rejestracja

   

 • 21.09.2022

   

  Godzina Tytuł wykładu Prelegent Zapisy
  17:30 - 18:30
  szkolenie stacjonarne
  w Cieszynie
  Wczoraj współpracownik - dzisiaj lider Dariusz Wylon Rejestracja

   

 • 23.09.2022

   

  Godzina Tytuł wykładu Prelegent Zapisy
  17:00 - 18:00
  szkolenie stacjonarne
  w Cieszynie
  Dlaczego dzieci mówią coraz gorzej? Adam Spendel Rejestracja

   

 

 

20 WRZEŚNIA, 17:00 - 18:00

Umysł, zmysły, zabawa - co je łączy?

SZKOLENIE STACJONARNE W CIESZYNIE

"Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach."
ARYSTOTELES

Człowieka nie da się sprowadzić do samego umysłu, ciała czy też emocji. Sfery te współdziałają ze sobą i jeśli nie rozwiniemy świadomości każdej z nich - nie zrozumiemy jak na siebie wpływają. 

ZAPISZ SIĘ

Marta Ir

Marta Ir - wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, terapeuta, pedagog specjalny z długoletnim stażem pracy pedagogicznej, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST (Treningu Umiejętności Społecznych), Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

Więcej

20 WRZEŚNIA, 18:00 - 19:00

Aktualne wyzwania z prawa pracy.

SZKOLENIE STACJONARNE W CIESZYNIE

Rządzący naszym krajem po wielu miesiącach prac nad rozwiązaniami dotyczącymi pracy zdalnej, zapewniają, że zmiany Kodeksu pracy zaczną obowiązywać jeszcze w 2022 r. lub na początku 2023 r. Nie ma wątpliwości, że pracodawcy będą stosować te rozwiązania, bowiem planowane jest wprowadzenie regulacji, które w określonych przypadkach obligują pracodawcę do uwzględniania wniosków pracowników o wykonywanie pracy w formie zdalnej. Czy uwzględnianie wniosków pracowników będzie możliwe z uwagi na specyfikę działania różnych pracodawców?

Kolejne projektowane zmiany Kodeksu pracy to dodatkowe uprawnienia, w tym dni wolne z uwagi na opiekę pracowników nad dziećmi lub innymi członkami rodziny, a także zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny oraz wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.

ZAPISZ SIĘ

Magdalena Olech - Specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych.
W 2002 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych. Jest absolwentką studiów podyplomowych m.in. Kadry i Płace Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyła liczne szkolenia, których zakres obejmował np. zakładowym fundusz świadczeń socjalnych, pracownicze plany kapitałowe, współdziałanie pracodawcy z organizacjami związkowymi.

Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo specjalistą w sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, a następnie – po złożeniu egzaminu państwowego – inspektorem pracy. Do jej podstawowych obowiązków należało sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć dla okręgowego inspektora pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiły się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi. W działalności kontrolnej koncentrowała się natomiast na problematyce czasu pracy oraz naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Bliskie jej są również regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi.

Przeprowadziła ponad 700 szkoleń, warsztatów i konferencji, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy, Forów Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi, jak np. FRDL im. Jerzego Regulskiego, Ośrodkiem Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy.

Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, wykłada w Akademii WSB .

Obecnie prowadzi szkolenia dotyczące działalności socjalnej, współdziałania pracodawcy z partnerami społecznymi, odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej pracodawcy i kadry kierowniczej.

Więcej

21 WRZEŚNIA, 17:30 - 18:30

Wczoraj współpracownik - dzisiaj lider.

SZKOLENIE STACJONARNE W CIESZYNIE

Na spotkaniu dowiemy się jakie wyzwania stoją przed osobami wchodzącymi w role liderskie. Porozmawiamy o tym jak awans zawodowy wpływa na relacje i jak radzić sobie w nowej rzeczywistości.

Szczególnie zapraszam osoby, które niedawno rozpoczęły swoją przygodę z prowadzeniem zespołu oraz wszystkich tych, którzy w przyszłości zamierzają pełnić role kierownicze.

ZAPISZ SIĘ

Dariusz Wylon - lider, agile coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Współautor Agile HR Manifesto oraz twórca modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR.  Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach. Zdobywca trzech głównych nagród w ogólnopolskim konkursie HR Dream Team za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów (2015), rozwój talentów w organizacji (2020) oraz budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (2020).
mniej

Więcej

23 WRZEŚNIA, 17:00 - 18:00

Dlaczego dzieci mówią coraz gorzej? 

SZKOLENIE STACJONARNE W CIESZYNIE

Szkolenie dotyczyć będzie powodów i skutków rosnącej liczby wad artykulacyjnych i komunikacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych podjęciem studiów logopedycznych oraz do aktywnych logopedów pracujących z dziećmi.

ZAPISZ SIĘ

Adam Spendel - wykładowca Akademii WSB, logopeda, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, psycholog, socjoterapeuta, surdopedagog, tyflopedagog. Terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Obecnie sprawuje funkcję koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji