Akademia WSB partnerem 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Blisko sto pięćdziesiąt debat, trzy dni pełne dyskusji, prezentacji, spotkań oraz wymiany doświadczeń w niezwykłym gronie ekspertów, praktyków i decydentów – to elementy programu tegorocznej 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress). Największa w Europie Centralnej debata o przyszłości europejskiej gospodarki odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Akademia WSB jest Partnerem Instytucjonalnym tego wydarzenia.

Udział w debatach eksperckich w podczas 14. Edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego wezmą przedstawiciele Akademii WSB:

  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB

Sesja: Kompetencje przyszłości – 26 kwietnia 2022, 15:30-17:00

TEMATYKA: System edukacji wobec dynamicznych zmian na rynku pracy i w dziedzinie technologii. Specjalizacja czy uniwersalność? Elastyczni otwarci: edukacja permanentna. Jak skutecznie kształcić dla przyszłości? Najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy – dziś i jutro. Nauka jako przemysł przyszłości.

  • dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Sesja: Nowe modele biznesowe – 27 kwietnia 2022, 9:30-11:00

TEMATYKA: Od wdrożeń digital do bycia digital: zmiana metod działania i organizacji a sukces firmy. Wykorzystanie zaawansowanych technologii jako droga do nowej koncepcji biznesowej. Rola kapitału ludzkiego i liderów HR w procesie adaptacji przedsiębiorstwa do nowej cyfrowej rzeczywistości. Czas humanizacji – rozwiązania ukierunkowane na pracowników. Kluczowe obszary zmian w firmach: elastyczność i odporność, produktywność i nowe doświadczenia, współpraca i sieć zaufanych partnerów, pozyskiwanie talentów i innowacji.

  • dr Rafał Rębilas, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
  • Marek Zuber, wykładowca na studiach Executive MBA Akademii WSB, ekonomista, analityk rynków finansowych

Sesja: Inflacja i jej wpływ na biznes – 25 kwietnia 2022, 12:30-14:00

TEMATYKA: Presja inflacyjna czynnikiem określającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej – co mówią prognozy? Finanse państwa w dobie pandemii: wyjątkowy czas, duże oczekiwania, specjalne narzędzia. Pobudzanie gospodarki a granice budżetowego bezpieczeństwa. Dobre i złe strony inflacji. Rola Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 14 lat gromadzi przedstawicieli biznesu, prezesów globalnych korporacji, decydentów z kraju, Europy i świata, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, polityków i ekspertów, pozostając jedną z największych imprez gospodarczych w Europie Centralnej.

REJESTRACJA

Więcej informacji o EEC