„Regionalna Inicjatywa Doskonałości – partnerstwa naukowe, dobre praktyki akademickie, nauka dla otoczenia”

Międzynarodowe Forum Naukowe „Regionalna Inicjatywa Doskonałości – partnerstwa naukowe, dobre praktyki akademickie, nauka dla otoczenia”, odbędzie się w ramach Jubileuszu 4. rocznicy realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. w Akademii WSB.

Międzynarodowe Forum Naukowe „Regionalna Inicjatywa Doskonałości – partnerstwa naukowe, dobre praktyki akademickie, nauka dla otoczenia”, odbędzie się w ramach Jubileuszu 4. rocznicy realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. w Akademii WSB.

Link do rejestracji

 

Uroczystość odbędzie się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Swój udział w Forum potwierdził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pan Wojciech Murdzek, który wygłosi wykład inauguracyjny.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. w Akademii WSB w formie hybrydowej. Udział stacjonarny możliwy jest tylko na indywidualne zaproszenie Organizatora.

Celem Forum jest podsumowanie i prezentacja osiągnięć Uczelni w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, a w szczególności podkreślenie znaczenia tego Programu dla wzmocnienia potencjału naukowego poszczególnych Uczelni – Beneficjentów Programu, jak również dla praktycznego wykorzystania wyników prowadzonych badań dla rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się panel dobrych praktyk i osiągnięć Uczelni uczestniczących w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Podczas prezentacji, przedstawiciele uczelni zaprezentują swoje największe osiągnięcia oraz sukcesy wynikające z realizacji założeń programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022”. Ważnym punktem tego dnia Forum będą debaty tematyczne o współpracy uczelni z interesariuszami, prowadzonej w ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości”.

Podczas drugiego dnia forum zaprezentowany zostanie wpływ projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na umiędzynarodowienie badań oraz na rozwój młodych pracowników nauki, w tym doktorantów. Swoje osiągnięcia przedstawą doktoranci będący beneficjentami programu „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości”. 

Więcej informacji o wydarzeniu