Kierunek

MENEDŻER JAKOŚCI

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program studiów opracowany przez  TÜV NORD Polska Sp. z o.o. oraz Akademię WSB 
uwzględnia najnowsze wymagania standardów ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku, jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Istnieje więc duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów skutecznie zarządzających jakością. Dzięki ich umiejętnościom i kompetencjom firmy mogą się rozwijać, zwiększać sprzedaż i zdobywać nowe rynki.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością. Wiedza i kompetencje praktyczne umiejetności w trakcie studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

 • Atuty

  • absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo, po zdanych egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji wydane przez TÜV NORD Polska - Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego ZSZ TÜV NORD Polska*
  • bezpłatne, autorskie materiały szkoleniowe zawierające normy i zagadnienia certyfikacji
  • zajęcia prowadzone przez praktyków z jednej z czołowych firm w zakresie zarządzania jakością TÜV NORD Polska
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma

  *certyfikaty dodatkowo płatne

 • Program

  1. System zarządzania jakością: Kontekst organizacji i przywództwo
  2. System zarządzania jakością: Wsparcie i zapewnienie zasobów
  3. Zarządzanie ryzykiem
  4. Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi
  5. Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie
  6. System Zarządzania Środowiskowego
  7. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  8. Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja
  9. Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji
  10. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami
  11. Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi
  12. Odpowiedzialność i prawo
  13. Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
  14. Metody statystyczne
  15. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia
  16. Narzędzia ciągłego doskonalenia
  17. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  Liczba godzin – 176 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Andrzej Żukowski

  Senior Manager ds. Edukacji TUV NORD Polska. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 25 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors (IRCA) w Londynie jako Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems. Współpracuje jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami w kraju, w tym m.in. z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 20 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako certyfikowany Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.

  Posiada również doświadczenia konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowych, BHP i HACCP, w wielu polskich przedsiębiorstwach. Swoje wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu uwzględnia w zajęciach dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów i skutecznie rozwija ich kompetencje. Jest autorem licznych programów szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji w zakresie systemów zarządzania i przeprowadzania auditów.

  Więcej

  dr Adrian Cierpioł

  Kwalifikowany trener  jednostki TUV NORD Polska – jednostki certyfikującej  ze 140-letnią tradycję na świecie i ponad 20-letnią w Polsce. Współpracował jako szkoleniowiec i  doradca w ponad 150-u organizacjach konsultując proces wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem żywności HACCP. Jeden z pierwszych konsultantów prowadzących prace wdrożeniowe systemów zarządzania jakością w oświacie wg normy ISO 29990. Auditor wewnętrzny systemów jakości oraz środowiskowego. Zrealizował kilkaset szkoleń i kursów. Prowadzi m.in. renomowane kursy oraz szkolenia dla Menedżerów jakości, Pełnomocników ds. systemów zarządzania i auditorów wewnętrznych.

  Więcej

  Przemysław Szczurek

  Z branżą IT związany od ponad 12 lat. Obecnie pełni funkcję Senior Managera ds. Bezpieczeństwa Informacji w TÜV NORD Polska, gdzie odpowiada za rozwój i sprzedaż usług związanych z normami: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz tematyką Ochrony Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO 27001, ISO 20000, Audytora Wewnętrznego ISO 22301, Incident Response Managera i Inspektora Ochrony Danych. Jest egzaminatorem w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z ramienia TÜV NORD Polska. Jako trener TÜV NORD i wykładowca akademicki duży nacisk stawia na świadomość kadry.

  Więcej

  Michał Gluska

  Praktyk w zakresie rozwiązań strategicznych, systemowych, managerskich, interpersonalnych i negocjacyjnych w sposób przejrzysty ujmujący zarządzanie. Absolwent bydgoskiej AB (obecnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego). Absolwent „Management Development Program” opartego o Harvard Business Publishing wg Harvard Business School oraz kilkudziesięciu szkoleń biznesowych.

  W latach 2002 – 2006 kierownik Centrum Jakości w BDT NOT, gdzie zajmował się rozwojem edukacji w zakresie systemów zarządzania, konsultingu i doradztwa systemowo – biznesowego, jak również pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. systemu zarządzania jakością.

  • W TÜV NORD Polska nieprzerwanie od 17 lat, obecnie:
  • Dyrektor ds. Szkoleń TUV NORD Polska
  • TÜV NORD Cert QMS LEAD Auditor,
  • Trener TUV NORD Polska.
  • Zatwierdzony przez IRCA (Międzynarodowy Rejestr Auditorów Wiodących) QMS Lead Auditor oraz jeden z nielicznych w Polsce prowadzących szkolenie LEAD Auditor Course.

  Trener szkoleń biznesowych i systemowych, kierujący się w pracy myślą „Konformizm jest wrogiem rozwoju” .Autor i moderator ponad 80 programów szkoleniowych z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego, motywowania i delegowania zadań, efektywnej komunikacji czy negocjacji sprzedażowych i personalnych.

   

  Więcej

  Paweł Karpiński

  Prezes Zarządu WISO GROUP Sp. z o.o., doradca oraz audytor zewnętrzny ds. zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ). Skuteczny mówca, potrafiący z wielkim entuzjazmem oraz pasją dzielić się praktycznymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat metod wdrażania, utrzymywania, doskonalenia, a także audytowania systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001, systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001, systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001 oraz  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001 oraz ISO 45001. Swoje systemowe doświadczenia zbudował pracując dla firm wymagających wysokiej sprawności decyzyjne. W swojej praktyce trenerskiej posiada na koncie ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu ZSZ, w tym warsztatów realizowanych pod marką WISO GROUP Sp. z o.o. zarówno dla uczelni wyższych oraz najbardziej cenionych jednostek certyfikujących w Polsce.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Dzięki połączeniu blisko 140-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Akademii WSB, powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych „Zarządzanie Jakością”. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

  Andrzej Żukowski
  Dyrektor  ds. Edukacji TÜV NORD Polska

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3800 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Karolina Wilkus-Kaczor
  e-mail: kwilkus@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji