Kierunek

NOWOCZESNY MENADŻER W AUTOMOTIVE

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Kierunek studiów podyplomowych: Nowoczesny Menadżer w Automotive to najlepiej oddający potrzeby rynkowe program studiów, przeznaczony dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów lub tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i techniczne, pracując w organizacjach działających w branży motoryzacyjnej.

Branża motoryzacyjna rozwija się w bardzo dynamicznym tempie i stale potrzebuje nowych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Polska branża Automotive to ponad 100 tys. osób zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części.

Absolwent kierunku zapozna się z najważniejszymi standardami, regulacjami i metodykami zarządzania w branży Automotive. Otrzyma wiedzę związaną z podejściem procesowym oraz narzędzia wspierające systemy zarządzania dedykowane branży Automotive. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i konsultingowym w branży motoryzacyjnej – dyrektorzy, menedżerowie, eksperci jakości, zakupów i sprzedaży z branży Automotive.

Zagadnienia zawarte w programie studiów przydatne są w pracy zawodowej zarówno w małych firmach dostarczających komponenty dla branży motoryzacyjnej, jak i w dużych międzynarodowych koncernach. Studia gwarantują przeszkolenie słuchacza zarówno pod względem systemowym (IATF 16949, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA 2), jak i pod względem narzędzi specyficznych dla branży Automotive.

Celem studiów jest zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej, bądź zamierzających rozpocząć działalność w branży motoryzacyjnej lub pokrewnej.

Studia kierowane są do osób, które chcą nie tylko poznać zagadnienia związane z kierunkiem studiów na poziomie teoretycznym, ale także poprzez rozbudowane ćwiczenia warsztatowe i case studies. Program zajęć uwzględnia tematy związane z zakupami i sourcingiem a także zastosowanie koncepcji potrzebnych do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: TQM, TPM, ISO czy Lean Management w branży Automotive.

W szczególności program przeznaczony jest dla: osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych; specjalistów z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i przygotowują się do awansu na swojej ścieżce kariery; przedstawicieli innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np. w celu zmiany miejsca pracy; przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością; wszystkich zainteresowanych zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.

 • ATUTY

  • Absolwenci studiów NMA nabywają uprawnienia Menadżera systemów zarządzania jakością w automotive wg IATF:16949
  • Wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metody 8D do rozwiązywania problemów jakościowych zarówno tych zewnętrznych jak i wewnętrznych,
  • Umiejętności definiowania oraz wdrażania wymagań specyficznych klientów OEM w swojej organizacji.
  • Umiejętności prowadzenia projektów jakościowych z uwzględnieniem wymagań rynku niemieckiego (VDA) oraz pozostałych (AIAG)
  • Wiedza związana z odpowiedzialnością prawną za produkowany wyrób.
  • Absolwent studiów podyplomowych posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu branży automotive.

  Absolwenci ponadto otrzymują:

  • certyfikat „Auditora wewnętrznego IATF16949:2016” TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. – po pozytywnym wyniku egzaminu (po uiszczeniu dodatkowej opłatny za egzamin 350zł) w języku polskim i angielskim – przygotowanie do egzaminu w programie studiów;
  • certyfikat „Menedżera IATF16949:2016” TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. – po pozytywnym wyniku egzaminu (po uiszczeniu dodatkowej opłatny za egzamin 350zł) w języku polskim i angielskim – przygotowanie do egzaminu w programie studiów;
  • przy podejściu do obu egzaminów cena każdego z nich to 300 zł
  • certyfikat szkolenia "APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA" w języku polskim i angielskim.
  • certyfikat szkolenia "VDA 2 / MLA / DTLD" w języku polskim i angielskim.
 • PROGRAM

  1. Systemy zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
   • Wymagania IATF 16949:2016
   • Podejście procesowe w motoryzacji w teorii i praktyce
   • Analiza ryzyka w procesach w odniesieniu do IATF 16949:2016
  2. Prawa i obowiązki producentów OEM – odpowiedzialność prawna za wyrób
  3. Core tools w Automotive
   • APQP AIAG – zaawansowane planowanie jakości wyrobu
   • PPAP AIAG – zatwierdzenie części do produkcji
   • Control plan & Flow – chart
   • Motywacja 2.0 i 3.0
   • Prowadzenie rozmów motywujących
   • Raporty 8D
  4. Specyficzne wymagania klienta cz. 1 (CSR)
   • DAIMLER AG
   • BMW Group
  5. Specyficzne wymagania klienta cz. 2 (CSR)
   • AUDI AG
   • PORSCHE AG
   • VOLKSWAGEN AG – Formel Q
  6. Wymagania jakościowe rynku niemieckiego
   • System jakości VDA 6.1
   • Audyt procesu wg VDA 6.3
   • Audyt wyrobu wg VDA 6.5 i wymagania DTL/D
  7. Zarządzanie projektami w Automotive na przykładzie rynku niemieckiego
   • VDA MLA
   • PPAP/VDA 2
   • VDA 5
  8. Skuteczny sourcing w Automotive. Walidacja i certyfikacja dostawców.
   • Zarządzanie dostawcami wg. Ford zgodnie z IATF:16949
   • Outsourcing i BPR jako metody oszczędności procesowych.
   • Skuteczne zarządzanie rozproszoną strukturą dostawców
  9. Metody poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.
   • KAIZEN
   • LEAN
   • BPR
   • Proces zmiany modelu w firmach Automotive
   • Outsourcing
  10. CSR dla elektromobilności
   • Baterie samochodowe – budowa i funkcjonalność
   • Certyfikacja opakowań pod baterie
   • Obsługa klienta w eAutomotive
   • Strategia elektromobilności w grupach VW oraz Ford
  11. Przemysł 4.0

   Geneza Industry 4.0
   Technologie Industry 4.0 (przegląd najczęściej występujących)
   Audyt oceny dojrzałości technologicznej
   Rozwój kompetencji pracowniczych przydatnych w przemyśle 4.0

  12. Wizyta studyjna - tour po fabryce opakowań prowadzony przez dyrektora produkcji Nefab Packaging Poland. W ramach zajęć praktycznych studenci zostają zaproszeni na tour jednej z fabryk firmy Nefab Packaging Poland zajmującej się produkcją systemów opakowaniowych dla przemysłu automotive.

  Informacje dodatkowe 

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie,
  • Czas trwania: 2 semestry,
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem, 
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele,
  • Liczba godzin: 144 (9 zjazdów po 16 godzin),
  • Część zajęć w formule online (Blended learning). 

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Filip Wrona

  Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania, sourcingu oraz rozwoju biznesu. Absolwent Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunkach Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie Menedżerskie oraz Zarządzanie Projektami (metodologia PRINCE2), a także CEO firmy VBS Consulting. Certyfikowany audytor systemów zarządzania ISO:9001. Przygotowywał przedsiębiorstwa do audytów certyfikujących dokonywanych przez strategicznych, międzynarodowych klientów z branż Automotive, Telecom, Healthcare oraz Industrial. W swojej karierze prowadził zespoły projektowe, których celem było dokonanie restrukturyzacji procesów na szczeblu operacyjnym oraz strategicznym. Przyjmuje podejście holistyczne w swoich działaniach dzięki znajomości metod doskonalenia przedsiębiorstwa (Outsourcing, BPR), które łączy z wieloletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowym środowisku dla przedsiębiorstw z branży Automotive oraz opakowań.

  Więcej

  Marcin Wrona

  Doktorant Akademii WSB. Menedżer z ponad 27-letnim doświadczeniem w obszarze jakości i ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu z silnym zapleczem operacyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Koncernach 3M, Saint Gobain Sekurit Polska, Delphi, a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zapewnienia Jakości w VW Components. Wieloletni praktyk w sektorze motoryzacyjnym, specjalizuje się w tematyce związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwami opartym na modelu podejścia procesowego i motoryzacyjnego podejścia procesowego zgodnie z wymaganiami ISO 9001 oraz IATF 16949, a także wdrażaniem nowych uruchomień (APQP). Ponadto od 7 lat jest trenerem prowadzącym szkolenia w firmach Automotive z zakresu wymagań specyficznych OEM’s: GM, Ford, PSA, RSA, VW AG, BMW AG, narzędzi jakościowych używanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz doskonalenia audytorów wewnętrznych.

  Więcej

  Kacper Wrona

  Absolwent Akademii WSB na kierunkach Psychologia w Biznesie, Zarządzanie Menedżerskie, Podyplomowe Studia Menedżerskie na poziomie MBA oraz Akademia Menedżera Sprzedaży. Praktyk biznesu, od 6 lat zajmujący się zarządzaniem w obszarze rozwoju klienta biznesowego i rozwoju projektu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Nefab Packaging Poland oraz Guillin Poland – międzynarodowych koncernach produkujących opakowania do branż Automotive, Industrial, Healthcare, Telecom oraz Food. Specjalizuje się w optymalizacji procesów sprzedażowych, a także w doskonaleniu relacji z trudnym klientem. Wiedzę teoretyczną łączy z doświadczeniem praktycznym, wykorzystując techniki nabyte podczas licznych szkoleń m.in. HarvardX - Leadership i Prince2

  Więcej

  Mariusz Kacprzyk

  Jest Operation Menedżerem w Nefab Packaging Poland – firmie będącej jednym z liderów w branży opakowaniowej w Polsce jak i na świecie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w branży Automotive. To tutaj po raz pierwszy spotkał się z koncepcją zarządzania Lean Manufacturing, w tym KAIZEN – filozofii ciągłego doskonalenia. W swojej pracy korzysta z narzędzi Lean Manufacturing, które służą usprawnianiu i optymalizacji kosztów w organizacji: 5S, Kaizen, Kanban, SMED (ang. Single Minute Exchange of Die), TPM (ang. Total Productive Maintenance), VSM (Value Stream Mapping), Poka-yoke, VM  (ang. Visual Management), praca standaryzowana oraz program sugestii pracowniczych. Dążąc do ciągłego doskonalenia, ukończył sześć kierunków studiów podyplomowych (w tym Master of Bussines Administration; Akademia Lean Management w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, oraz Psychologia menedżerska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach).

  Więcej

  Janusz Maksymowicz

  Od ponad 17 lat pracuje w firmie TUV-NORD Polska, gdzie pełni różne funkcje związane z rozwojem i sprzedażą usług certyfikacji systemów jakości. Obecnie odpowiada za usługi dedykowane dla przemysłu samochodowego, kolejowego i lotniczego.

  Od dwudziestu paru lat zafascynowany jakością w różnych obliczach. Pełnił funkcje pełnomocnika, konsultanta, audytora wew. angażując się w wdrażanie i zarządzanie systemami jakości w różnych branżach. 

  Od 2010r. dzieli się swoją wiedzą jako wykładowca uczelni wyższych oraz trener na zajęciach związanych z jakością, przepisami lotniczymi i czynnikiem ludzkim.

  Ukończył Wychowanie Ekologiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Infrastrukturą Lotniskową (Politechnika Krakowska) oraz jest  w trakcie MBA Przemysł 4,0 (WSB-NLU).

  Więcej
 • REKOMENDACJE

  Studia przysposabiają do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach związanych z branżą motoryzacyjną, dodatkowo wymiana kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży stanowi dodatkowy atut udziału w tym niezwykle interesującym, praktycznym kierunku studiów. Uczestnicy studiów nabywają również umiejętności w zakresie tzw. „miękkich kompetencji menedżerskich”, które stwarzają specjalistom z branży Automotive możliwości awansu na stanowiska kierownicze, co stanowić może kolejny istotny powód ubiegania się o podjęcie studiów na tym kierunku.

  Marcin Wrona
  Ekspert branży Automotive

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 marca 2023
  II 1000 zł do 5 kwietnia 2023
  III 1000 zł do 5 maja 2023
  IV 1000 zł do 5 października 2023
  V 1000 zł do 5 listopada 2023
  VI 1000 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 6300 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji