Drugie spotkanie Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki Akademii WSB

Już 17 marca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się drugie spotkanie Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki w Akademii WSB. Wykład pt.: „Amor patriae suprema lex czy securitatis hominibus jako zasadniczy dylemat koncepcji edukacji dla bezpieczeństwa” wygłosi prof. dr hab. Piotr Mickiewicz.

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz - politolog i historyk dziejów najnowszych. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990–1997 oficer Grupy Okrętów Szkolnych, a następnie wykładowca akademicki. Obecnie zatrudniony w Instytucie Politologii UG, w przeszłości pracownik Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Redaktor naczelny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego” i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to problematyka wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw, polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich, zwłaszcza w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz rosyjska polityka energetyczna postrzegana jako instrument ekspansji polityczno-gospodarczej. W ostatnim okresie autor w współautor monografii: Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego w XXI wieku i Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji.

Wydarzenie odbędzie się w trybie on-line.

Link do spotkania na platformie Zoom: 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95940983595?pwd=VC9wVm5NMzEybk1XdDdoaEp6MW5Qdz09

 

Meeting ID: 959 4098 3595

Passcode: cmn7rU

 

Na spotkanie online serdecznie zaprasza prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki.