A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

I Forum Rozwoju Osobistego

LINK DO REJESTRACJI NA FORUM

Partnerzy:

    

15:30 – 15:40

Otwarcie Forum

Przywitanie uczestników: 

Prof. Marcin Lis – Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich w Akademii WSB.

Prof. AWSB, dr Anna Syrek-Kosowska i Adam Stolarzewicz – Współtwórcy, Opiekunowie Merytoryczni oraz Superwizorzy Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Business Development w AWSB.

prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB., Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Regionalnego w Akademii WSB tworzącego, m.in. strategie rozwoju, polityki rewitalizacji oraz strategie Smart City. Certyfikowany PM:  PRINCE2, IPMA, Agile, PMI, SIX SIGMA.

Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Więcej

prof. AWSB dr Anna Syrek-Kosowska

Doktor psychologii,  psycholog biznesu, Executive Coach, ekspert w obszarze oceny potencjału menedżerskiego oraz rozwoju liderów. Od 25 lat współpracuje  z największymi globalnym korporacjami oraz czołową firma konsultingową CCL (Global TOP5 Leadership Education). Partner Zarządzający ASK Expert (BIOSS International Network). Należy do Global Psychologists Team lidera rynku FMCG.

Pierwsza Polka – Dylpomowany Superwizor Coachingu akredytowany przez  Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC Accredited, ICF Approved). Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM) CSA oraz Modelu SFERA (Syrek-Kosowska, Palmer, Edgarton, 2010). Wykładowca czołowych Uczelni oraz programów Executive MBA. Współautorka naukowych książek o coachingu oraz kilkudziesięciu publikacji z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim.

Więcej

Adam Stolarzewicz

Doświadczony Executive&Business Coach, pierwszy Polak – Superwizor Coachingu akredytowany przez londyńską Coaching Supervision Academy (EMCC, app. ICF), partner zarządzający Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. 

Praktyk biznesu z 30 letnim doświadczeniem, doświadczony senior manager, były dyrektor personalny największych polskich spółek giełdowych, absolwent m.in. Oxford Brookes University, ICAN/Harvard Business, Szkoły Głównej Handlowej. Trener biznesu oraz konsultant wielu krajowych i międzynarodowych projektów doskonalenia organizacji (m.in. konsultant krajowy wielu projektów w ramach sieci współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej).

 

Więcej

15:40 – 17.15

Coachingowy model zarządzania - czym jest i jak z nim pracować? - dr Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Opis:

Warsztat powiązany będzie z prezentacją wydanej niedawno książki “Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji”.

Wielu naukowców i praktyków biznesu poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy dobre przedsiębiorstwo może stać się doskonałe? A jeśli może, jakie czynniki na to wpływają? Co może zrobić menedżer, by zwiększyć swoją efektywność we współpracy z zespołem? Jak zadbać o pracowników w świecie dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych, funkcjonowania organizacji w dużej zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, czyli w świecie VUCA?

Podczas warsztatu zaproszę do przyjrzenia się coachingowemu modelowi zarządzania, który oparty jest na pięciu filarach:

 • zaufaniu,
 • budowaniu pozytywnych relacji w zespole,
 • zaangażowaniu,
 • odpowiedzialności
 • wspólnym postrzeganiu celów.

Wspólnie podyskutujemy, w jaki sposób warto z modelem pracować w organizacji.

Ponadto w książce przedstawiłam:

 • ideę coachingu,
 • sposoby integrowania coachingu z instrumentami zarządzania kapitałem ludzkim,
 • wymagania związane z wprowadzaniem coachingowego stylu zarządzania do organizacji,
 • ewolucję modeli zarządzania kapitałem ludzkim: od modelu klasycznego do modelu Management 3.0,
 • oraz wspomniany już autorski, innowacyjny coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim wraz z ciekawym opisem przeprowadzonych badań wśród kadry kierowniczej i analizą uzyskanych wyników.

Publikacja jest wynikiem mojej kilkunastoletniej pracy z kadrą menedżerską firm polskich oraz międzynarodowych. Jest też odpowiedzią na zgłaszane przez menedżerów wyzwania związane z zarządzaniem personelem, odnoszące się do budowania zaufania, atmosfery wzajemnego szacunku, współpracy, odpowiedzialności czy zaangażowania.

dr Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Coach, facylitator, senior trener z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka monografii pt. „Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji” oraz artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania. Na sali szkoleniowej spędziła ponad 15.000 godzin. Doświadczenie w biznesie zdobywała już od 1999 r. zakładając szkołę językową, przekształconą następnie w H&G Akademię Biznesu i Rozwoju Osobistego, pracowała również w strukturach HRowych w Banku Ochrony Środowiska SA.

Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania: zarządzanie zmianą, zarządzanie sytuacyjne, zarządzanie zespołami zwinnymi i rozproszonymi, zarządzanie przez cele, coachingowy model zarządzania; zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi. Opracowuje i wdraża modele kompetencji zarówno w organizacjach biznesowych, jak i w jednostkach administracji publicznej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer. Aktywnie działa jako coach (ponad 1700 sesji), prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu. Facylitator Management 3.0 najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM, Facylitator APMG.  

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.  

Więcej

17.30 – 18.30

Samokontrola - źródło mojej efektywności - Robert Męcik

Opis:

W dynamicznie zmieniającym się świecie zawodowym, samokontrola staje się kluczową kompetencją, która może decydować o sukcesie osobistym i zawodowym. "Samokontrola - źródło mojej efektywności" to warsztaty przeznaczone dla osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność poprzez lepszą regulację emocji, poprawę nawyków i wzmocnienie dyscypliny osobistej.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć okazję zgłębić mechanizmy samokontroli, zidentyfikować czynniki, które wpływają na ich własną efektywność oraz opracować indywidualne strategie wzmocnienia samodyscypliny. Podstawę naszych rozważań obrazuje zależności między takimi elementami jak:

 • chwilowe i ogólne poczucie skuteczności,
 • osobiste standardy i monitoring działań,
 • nawyki i poziom silnej woli,
 • psychologiczne skutki samokontroli,
 • metody radzenia sobie z pokusami i trudnościami,
 • wpływ otoczenia i innych osób na nasze zachowanie,
 • znaczenie wrażliwości na nagrody i pożądanie rezultatu,
 • krótko- i długotrwałe źródła wpływu na naszą samokontrolę,
 • mentalny obraz siebie i jego wpływ na codzienne decyzje.

Warsztat dedykowany jest wszystkim, którzy pragną podnieść swoją wydajność, a także poszukują sposobów na skuteczną pracę nad sobą. Idealnie sprawdzi się dla pracowników korporacji, przedsiębiorców, jak i dla osób prywatnych, które chcą świadomie kształtować swoje życie zawodowe i osobiste.

Robert Męcik

Trener Zarządzania, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, dyplomowany Business & Life Coach, absolwent Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, trener Standardu HRD BP, pedagog.

Od 2017 roku właściciel firmy szkoleniowo-doradczej RM Business Group. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży i kompetencji społecznych, przeprowadził ponad 3690 godzin jako trener i 465 godzin jako coach. Prowadzi doradztwo w optymalizacji procesów. Licencjonowany partner Thalento ® - narzędzia pomagającego lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzi w organizacji.

Pomaga osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności i świadomie być managerem własnego życia zawodowego i osobistego. Wspiera organizacje i pracowników w dążeniu do wyznaczonych celów. Ceni sobie profesjonalizm i w 100% oddaje się temu, co robi, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności. Na szkoleniach często angażuje uczestników do aktywności i dzielenia się doświadczeniami, bo tylko w ten sposób możemy poznać i stworzyć lepszą wersję siebie.

Więcej

LINK DO REJESTRACJI NA FORUM

Miejsce: Akademia WSB

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c 

Koszt udziału:

 • dla studentów i absolwentów WSB – 15 zł
 • dla gości z zewnątrz – 30 zł

Dane do przelewu:

TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

UL. CIEPLAKA 1C, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

BANK PEKAO SA, ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA
NR  96 1240 4908 1111 0010 6273 6557

Tytuł płatności: „Imię i nazwisko Forum Rozwoju Osobistego”