Bezpłatne webinarium nt.: "Nowy Ład - o czym powinieneś wiedzieć?"

Spotkanie poprowadzi Wanda Nowak - wykładowca Akademii WSB na kierunku Doradca podatkowy oraz Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się ONLINE w dniu 21 grudnia o godz. 17.00.

Wanda Nowak

Doradca podatkowy od 2001 roku. Egzamin na Doradcę Podatkowego zdawała przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego w Warszawie w 1998. W latach 1998-2001 odbywała praktykę w organach podatkowych i skarbowych. Autorka publikacji i książek z dziedziny podatków oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Więcej

Nowy Ład – o czym powinieneś wiedzieć?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zakładających m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza zmiany w ponad dwudziestu ustawach, w tym m.in. w: ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie Kodeks karny skarbowy, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. O tym trzeba rozmawiać.

Zapisz się

Link do spotkania zostanie przesłany dzień przed webinarium!

Spotkanie organizowane jest w ramach Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, o. Dąbrowa Górnicza.