A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

23.03.2023 – 24.03.2023

18 Lip

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Brak wydarzeń w tym miesiącu

Bocznice i Terminale w kolejowych łańcuchach dostaw.

Plan konferencji 23-24 marca 2023

Bocznice i Terminale w kolejowych łańcuchach dostaw.

Dzień I

9.00 Rejestracja uczestników -Kawa herbata/napoje 

 

9.30 Przywitanie uczestników - JM  Rektor Akademii WSB . dr hab. Zdzisława Dacko- Pikiewicz, prof. AWSB

9.45 Profesor Marek Sitarz - Bocznica kolejowa jako element strategii rozwoju     przewoźnika   kolejowego.  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

10.00.-11.00

1. Uregulowania prawne funkcjonowania bocznic kolejowych i terminali.

  Prof. Mirosław Pawełczyk

11.00-12.00

2. Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw. Dyr. Henryk Zielaskiewicz

 • Kolejowa infrastruktura w rozwoju łańcuchów dostaw na przykładzie Śląskiego Centrum Logistyki S.A - Robert Goc –Dyrektor Zarządzający Śląskiego Centrum Logistyki
 • Ostatnia mila w kolejowych łańcuchach dostaw. Mirosław Antonowicz – Przewodniczący OSŻD
 • Rozwój sieci terminali PKP Cargo na korytarzach transportowych z Ukrainą - Jacek Rutkowski -Członek Zarządu ds. handlowych PKP Cargo

12.00-13.00

3. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego na bocznicach i terminalach. Mgr. Karol Trząński Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych

 • Proces zmian dokumentacji przy i budowę bocznic kolejowych. Ryś Tadeusz Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych
 • Analiza wypadków kolejowych na bocznicach. Karol Trząski – Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych   

Lunch 13.00-14.00

14.00-15.00

4. Znaczenie polityki transportowej dla transformacji energetycznej. Prof. Stefan Jarecki  Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

 •  Polityka transportowa Polski w odniesieniu do celów Zielonego Ładu UE
 •  Trendy rozwoju rynku transportu towarów w Polsce w kontekście polityki transportowej UE - Henryk Zielaskiewicz - Ekspert w Instytucie prawa gospodarczego, Przewodniczący Komisji ds. przewozów intermodalnych SITK RP.

15.00-15.30  

5. Przygotowanie zawodowe i szkolenie personelu obsługującego bocznice i terminale. Prof. ALK  Mirosław Antonowicz

 • Wpływ zdalnego nauczania pracowników branży kolejowej na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego – Dyr. Daniel Kaczmarek  .

15.30 – 16.30

Panel Dyskusyjny Prowadzący Prof.  Marek Sitarz

Dzień II

9.00-10.00

1. Systemy IT oraz innowacyjne rozwiązania w optymalizacji pracy na terminalach i przewozach intermodalnych. Dyr. Tomasz Jaworski

 • Rozwój terminali kontenerowych w Polsce na przestrzeni lat i przyszłość technologii przeładunku kontenerów. Jakub Wojciechowski- Członek Zarządu Cargotec Poland sp. z o.o.
 • “Ślad węglowy w działalności terminala w kontekście ETS: monitorowanie, raportowanie i redukcja” - Tomasz Jaworski Dyrektor Microsoft

10.00-11.00

2. Wpływ rozwoju bocznic i terminali na kształtowanie się potoków ładunków.

Prof.  Andrzej Massel

 • Rewizja sieci TEN-T oraz jej wpływ na infrastrukturę związaną z transportem intermodalnym - Mostowski Tomasz -Dyrektor Biura Polityki handlowej i taryf PKP Cargo.

Przerwa kawowa 11-11.30

11.30-12.30

3. Pomoc publiczna oraz kierunki rozwoju transportu intermodalnego w nowej perspektywie finansowej. Mgr. inż.  Henryk Zielaskiewicz

 • Efekt zachęty jako warunek udzielania pomocy publicznej -pytanie o racjonalne granicy ochrony konkurencji.- Prof. Stefan Jarecki Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Finasowanie bocznic i terminali w nowej perspektywie finansowej UE Izabela Plutecka Sylwia / Cieślak Wilk Dyrektor CUPT

12.30-13.30

4. Łańcuchy transportowe z wykorzystaniem transportu kolejowego istotnym elementem zielonej logistyki. Prof. Paweł Lesiak SGH Warszawa

 • "Znaczenie bocznic kolejowych w realizacji paradygmatu modal shift  w kontekście transformacji energetycznej Unii Europejskiej".- Prof. Paweł Lesiak SGH Warszawa

13.30 -14.30 Panel Dyskusyjny Prof. Marek Sitarz

Wnioski i zakończenie konferencji Prof. Marek Sitarz, Dyr. Henryk Zielaskiewicz

Lunch 14.45  

 

UWAGA

Uczestnicy konferencji otrzymają książkę w wersji elektronicznej:

H. Zielaskiewicz BOCZNICE KOLEJOWE. Zagadnienia bezpieczeństwa, infrastruktury i zarządzania. Wydawnictwo: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza 2022 r.