A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

III edycja warsztatów z pierwszej pomocy „BASIC LIFE SUPPORT-DO NOT BE INDIFFERENT”

Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World” oraz Samorząd Studencki Akademii WSB zapraszają do udziału w III edycja warsztatów z pierwszej pomocy „BASIC LIFE SUPPORT-DO NOT BE INDIFFERENT”

TERMIN

22.10.2022 r.

CEL WARSZTATÓW

Celem III edycji warsztatów „BASIC LIFE SUPPORT – DO NOT BE INDIFFERENT” jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowanie ich do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Warsztat prowadzony będzie w formie online.
  • Udział w warsztacie jest bezpłatny.
  • Organizatorzy warsztatu oczekują potwierdzenia udziału na trzy dni przed terminem jego przeprowadzenia.
  • Warsztat adresowany jest do wszystkich, którzy chcą poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.
  • Każdy z uczestników otrzyma elektroniczny certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

 

WPROWADZENIE DO TEMATYKI WARSZTATU

W życiu każdego może wystąpić sytuacja, która będzie wymagać gwałtownego działania, aby uratować komuś życie lub zdrowie. Taka sytuacja może się zdarzyć gdziekolwiek: w pracy, w drodze, na imprezie, a nawet w domu.

Niestety w takich momentach większość ludzi gubi się i zamiast udzielić niezbędnej pierwszej pomocy wpada w panikę. Taka reakcja wynika z nieznajomości i niekompetencji w tego typu sprawach. Gdy ktoś potrzebuje pierwszej pomocy ważna jest każda sekunda.

Pierwszą pomocą nazywa się zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy człowiek, nie tylko specjalnie wykwalifikowane osoby. Nieudzielenie pierwszej pomocy uważa się za przestępstwo i jest karalne przez organy ustawodawstwa.

REJESTRACJA

 

KONTAKT DO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

wkolano@wsb.edu.pl
tel. 509-696-436

 

PLAN WARSZTATU

III EDYCJA WARSZTATÓW

„BASIC LIFE SUPPORT-DO NOT BE INDIFFERENT”

Moderator-mgr Wiktoria Kolano

Godzina

Temat

Prelegent

09:00-09:15

Przywitanie uczestników,

prezentacja celu warsztatu

mgr Wiktoria Kolano

09:15-10:00

Najczęstsze przyczyny zatrzymania

krążenia u osób dorosłych

Kwalifikowany Instruktor

Pierwszej Pomocy

mgr Wiktoria Kolano

10:00-10:45

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

z wykorzystaniem AED u osób dorosłych

 

Ratownik Medyczny

mgr. Tomasz Michalski

10:45-11:15

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED u dzieci

Ratownik Medyczny

mgr Tomasz Michalski

11:15-12:00

Najczęstsze urazy u kierujących i pasażerów w wypadkach komunikacyjnych

Ratownik Medyczny

mgr Tomasz Michalski

12:00-12:30

Przerwa

 

12:30-13:15

Niemechaniczne czynniki urazowe.

Poparzenie termiczne i chemiczne,

porażenie prądem elektrycznym.

Ratownik Górniczy

mgr Tomasz Ciupa

 

13:15-14:00

Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy.

Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych.

Ratownik Górniczy

mgr Tomasz Ciupa

 

14:00-14:45

Postępowanie w stanach nagłych:

zawał mięśnia sercowego, udar, astma, epilepsja, omdlenie, hipoglikemia.

Kwalifikowany Instruktor

Pierwszej Pomocy

mgr Wiktoria Kolano

14:45-15:00

Przerwa

 

15:00-15:45

Rany oraz urazy tkanek miękkich

i narządu ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia.

Kwalifikowany Instruktor

Pierwszej Pomocy

mgr Wiktoria Kolano

15:45-16:30

Wstępne badanie urazowe.

Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu.

Wywiad SAMPLE.

Kwalifikowany Instruktor

Pierwszej Pomocy

mgr Wiktoria Kolano

16:30-16:45

Zakończenie

Wiktoria Kolano