Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Rektor i Senat Akademii WSB mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 

profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej

Więcej

Uroczystość odbędzie się w dniu 4 października 2021 r. o godz. 13.00 w Audytorium Maximum Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza) w formule hybrydowej.

Uroczystość poprzedzi Nabożeństwo Ekumeniczne, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi 17.

Program uroczystości:

  • Wystąpienie inauguracyjne Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
  • Immatrykulacja Studentów i Doktorantów Szkoły Doktorskiej
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wykład inauguracyjny pt. „Sztuczna inteligencja – szansa i ryzyko dla gospodarki i społeczeństwa” wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w formie stacjonarnej i online o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 23 września 2021 r. poprzez formularz znajdujący się TUTAJ