Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Rektor i Senat Akademii WSB mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 5 października 2022 roku o godzinie 15:00 w Audytorium Maximum Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (ul. Cieplaka 1c).

Uroczystość poprzedzi Nabożeństwo Ekumeniczne, które odbędzie się o godzinie 13.00 w Bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (ul. Królowej Jadwigi 17) Nabożeństwu przewodniczył będzie ks. kan. dr hab. Andrzej Nowicki, Duszpasterz Środowisk Gospodarczych, który wygłosi słowo okolicznościowe. 

Program uroczystości:

  • Wystąpienie inauguracyjne JM Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
  • Immatrykulacja Studentów i Doktorantów Szkoły Doktorskiej
  • Wręczenie nagród i wyróżnień

Wykład inauguracyjny pt. „Covid-19 a budowa nowego ładu społeczno-gospodarczego” wygłosi prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 3 października 2022 r. poprzez formularz znajdujący się TUTAJ