Konferencja LUMEN 2022 dla liderów zarządzania uczelniami

W imieniu Prof. Łukasza Sułkowskiego, Prorektora ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademii WSB, zapraszamy serdecznie do udziału w VIII Konferencji LUMEN Liderzy Zarządzania Uczelnią 2022.

LUMEN to największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona zarządzaniu uczelniami. Organizowana jest od 2015 roku z inicjatywy firmy PCG Academia oraz Fundacji Rektorów Polskich. W gronie organizatorów od 2021 roku znajduje się też Times Higher Education.

VIII Konferencja LUMEN odbędzie się w dniach 22-23 listopada w formule online i będzie połączona z galą wręczenia nagród dla polskich uczelni, sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2023.

Tematyka konferencji skupia się na zarządzania uniwersytetem cyfrowym, ewaluacji uczelni, umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego oraz nowoczesnych technologiach wspierających realizację misji uczelni.

­Prof. Łukasz Sułkowski zainauguruje konferencję, a w dalszej części wydarzenia poprowadzi panel dyskusyjny zatytułowany „Zarządzanie Uniwersytetem Cyfrowym”.  W tym roku ­Prof. Łukasz Sułkowski opublikował książkę na ten temat pt. „Zarządzanie uczelnią cyfrową. Między utopią wolności a dystopią władzy”.

Uczelnia cyfrowa to nowy model organizacji uniwersytetu wynikający z transformacji cyfrowej, czyli digitalizacji wszystkich sfer działalności uczelni. Celem panelu jest analiza strategii, struktur i kultur akademickich polskich uczelni w procesach transformacji cyfrowej oraz poszukiwanie „dobrych praktyk” w zakresie zarządzania uczelnią cyfrową.

W dyskusji moderowanej przez ­Prof. Łukasza Sułkowskiego wezmą udział: Prof.  Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej, Krzysztof Malesa, Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa, Microsoft, Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

LUMEN 2022 to dwa dni wypełnione wysokiej jakości, merytorycznymi wystąpieniami w obszarze profesjonalnego zarządzania szkolnictwem wyższym. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie lumen.edu.pl