A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

KONFERENCJA NAUKOWA „STRATEGICZNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA”

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „STRATEGICZNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA”, która rozpocznie się w Akademii WSB w formule online, w dniu 4 czerwca 2022 r. o godz. 12.00

PATRONAT:

 • JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB

ORGANIZATOR:

 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:

 • dr hab. Paweł Lubiewski, prof. AWSB

Zastępca Przewodniczącego:

 • dr Paulina Polko, Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie AWSB

Członkowie:

 • prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • prof. dr hab. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Aleksander Babiński, prof. uczelni – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Andrzej Czupryński – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. uczelni – Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. Barbara Kaczmarczyk, prof. uczelni – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prof. uczelni – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. Jan Maciejewski, prof. uczelni – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. uczelni – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Rysz, prof. uczelni – Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku
 • dr hab. Robert Socha, prof. uczelni - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr hab. Ryszard Szynowski, prof. uczelni - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. uczelni, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr inż. Magdalena Gikiewicz – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr Robert Gwardyński – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr inż. Bogusław Kogut – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr inż. Jacek Zboina – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie
 • dr inż. Jan Ziobro - Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku
 • dr inż. Tomasz Zwęgliński – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

 • Przewodniczący: dr inż. Bogusław Kogut
 • Sekretarz: mgr Kamila Woźniak 
 • Członkowie: mgr Grzegorz Sambor, mgr Grzegorz Loose

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat współczesnego bezpieczeństwa i budowania strategii bezpieczeństwa

Konferencja będzie platformą wymiany poglądów naukowych, ale również doświadczeń praktycznych z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w obliczu dynamicznie zachodzących zmian na arenie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

TERMIN:
04 czerwca 2022 r. w g. 12.00 - 16.20

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI:
online przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams

Link do wydarzenia

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI:

Nie ulega wątpliwości, że bezpieczna egzystencja jest motorem napędowym ludzkiego rozwoju, nie tylko tego technicznego, ale również mentalnego. Kilkadziesiąt lat bez wojen w Europie pozwoliło skupić się na bezpieczeństwie jednostki, na człowieku jako wartości nadrzędnej, na kształtowaniu takiego wymiaru bezpieczeństwa wewnętrznego, by człowiek, jako jednostka był w jego centrum. Pozwoliło to na wypracowanie wieloletnich strategii bezpieczeństwa nadających kształt różnym wymiarom bezpieczeństwa wewnętrznego tak ukierunkowanym, by chronić najważniejsze dla nowoczesnego świata wartości.

Koniec bipolarnego podziału świata dał wielką nadzieję na świat bez wielkoskalowych konfliktów zbrojnych. Dialog miał stać się jedynym narzędziem rozwiązywania sporów. Jak krótkotrwałe to były nadzieje pokazuje obecna sytuacja we wschodniej części Europy. Znowu Starty Kontynent stał się areną wojenną. Nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska i wiele innych państw odczuły silne turbulencje w środowiska bezpieczeństwa wpływające wyraźnie na kondycję bezpieczeństwa wewnętrznego państw wywołane rosyjską agresją zbrojną wobec Ukrainy.

Taka zmiana sytuacji każe zaangażować również środowiska akademickie do wykorzystania posiadanego potencjału intelektualnego, by kierunkować swoje zainteresowania naukowe na badania środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. w poszukiwaniu determinantów warunkujących potrzebę aktualizacji dotychczas wypracowanych strategii bezpieczeństwa.

Powyższemu problemowi poświęcona jest niniejsza konferencja, która ma być platformą wymiany nie tylko poglądów naukowych, ale i doświadczeń praktycznych z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w obliczu dynamicznie zachodzących zmian na arenie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Czas Przedsięwzięcie Prowadzący
Otwarcie konferencji
12.00 – 12.10 Wystąpienie
JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz
prof. AWSB - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
12.10 – 12.20 Wystąpienie
przewodniczącego Komitetu Naukowego
dr hab. Paweł Lubiewski, prof. AWSB - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
pierwsza sesja obrad plenarnych:
Moderator: dr Paulina Polko
12.20—12.35 Badania zburzeń pokoju oraz przyczyn konfliktów zbrojnych jako poznanie uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
12.35-12.50 Polityczne aspekty kreacji strategii bezpieczeństwa narodowego w Polsce dr hab. Adam HOŁUB, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
12.50-13.05 Współczesne procesy migracyjne wyzwaniem dla Unii Europejskiej (Polski) dr hab. Andrzej Wawrzusiszyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
13.05-13.25 Dyskusja  Moderator
druga sesja obrad plenarnych:
Moderator: dr hab. Aleksander Babiński
13.25-13.40 Determinanty projektowe bezpieczeństwa prof. dr hab. Bernard Wiśniewski - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
13.40-13.55 Kryteria identyfikacyjne bezpieczeństwa mgr Kamila Wożniak - Wirtualna Polska
13.55-14.10 Współczesne uwarunkowania funkcjonowania systemu bezpieczeństwa ustrojowego państwa mgr G. Sambor Mazowiecka - Komenda Wojewódzka Policji
14.10-14.30 Dyskusja  Moderator
trzecia sesja obrad plenarnych:
Moderator: dr hab. Paweł Lubiewski
14.30-14.45 Strategia bezpieczeństwa na przykładzie powiatowych komisji bezpieczeństwa w woj. opolskim nadinsp. dr Rafał Kochańczyk - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
14.45-15.00 Planowanie strategiczne w Policji dr hab. Aleksander Babiński, prof. WSPol - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
15.00-15.15 Rola organów samorządu terytorialnego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz - Politechnika Rzeszowska
15.15-15.30 Współczesne uwarunkowania funkcjonowania agencji ochrony mgr Grzegorz Loose - Agencja „Taurus Ochrona”
15.30-15.50 Dyskusja Moderator
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
15.50-16.10 Podsumowanie obrad dr hab. Paweł Lubiewski, prof. AWSB - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
16.10-16.20 Wystąpienie
JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz prof. AWSB  -Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej