Ochrona sygnalistów - kolejny obowiązek do wypełnienia czy sposób na wzmocnienie systemu kontroli zarządczej

Już tylko dni dzielą nas od daty, w której Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej powinno implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenie prawa Unii. Sygnalistą może być każdy, kto ma wiedzę o naruszeniu prawa w swoim środowisku zawodowym. Choć poślizg w procesie legislacji sprawia, że ustawa wdrażająca mechanizmy ochrony sygnalistów jest ciągle tylko projektem a nie obowiązującym prawem, warto zastanowić się nie tylko nad tym, czy nowa regulacja niesie ze sobą tylko nowe obowiązki do wypełnienia, czy tworzy możliwość usprawnienia procesu kontroli zarządczej.

Co więcej - po uchwaleniu przez Parlament ustawy o ochronie sygnalistów polscy pracodawcy będą mieli zaledwie kilka tygodni na jej wdrożenie. Ustawa będzie skierowana jest do wszystkich polskich pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników, a po okresie przejściowym, czyli od 17 grudnia 2023 r., także do tych zatrudniających od 50 osób. Czasu jest zatem niewiele, aby dobrze przygotować się do zmian. Za brak wdrożenia odpowiednich procedur przewidziane są sankcje karne. Pracodawcy będą zatem zobowiązani do przyjęcia regulaminu zgłoszeń naruszania prawa, stworzenia kanałów zgłoszeń, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz tzw. działań następczych poprzez uruchomienie procedur wyjaśniających i dochodzeń wewnętrznych.

Data: 15 grudnia 2021 r. 
Godz. 17.00 

Link do spotkania zostanie przesłany dzień przed webinarium!

Zapisz się

Dr Patryk Kuzior

Adiunkt w Akademii WSB, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej. Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarzy do Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o systemie oświaty. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Więcej