A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

14.01.2022 – 14.01.2022

18 Lip

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Brak wydarzeń w tym miesiącu

„UWARUNKOWANIA I KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”

Akademia WSB oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu „UWARUNKOWANIA I KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”.

Konferencja odbędzie się w 14 stycznia 2022 roku w formule online.

W ramach konferencji poruszane będą problemy:

 • badań bezpieczeństwa,
 • źródeł i skutków zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • kryzysów migracyjnych,
 • instrumentów polityki bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • relacji pomiędzy zabezpieczeniem medycznym i logistycznym elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego a poziomem tego bezpieczeństwa,
 • wykorzystania informacji i wiedzy na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • edukacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

LINK DO KONFERENCJI

 

 • WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI:

  Bezpieczeństwo wewnętrzne, jak każde inne, obecne jest we wszystkich warunkach i stanach funkcjonowania państwa. Udział elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w realizacji powierzonych prawem zadań w jest znaczący i jednoznaczny. Ich wykonywanie uwzględnia specyfikę przygotowań do przeciwstawienia się warunkom zagrożeń terrorystycznych, sytuacjom kryzysowym oraz wojennym, a także reguły wypracowane w toku bieżącej działalności podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz umiejętność organizacji współdziałania.

  Państwo, jako organizacja, chcąc zapewnić sobie niezakłócony byt podejmuje starania i działania temu służące. Jego narzędziem jest administracja publiczna, której podstawowym celem działania jest organizowanie
  i zabezpieczenie interesów zbiorowych społeczeństwa oraz organizacja działań w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Trwające poszukiwania optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego uwarunkowań i kontekstów trwają nieprzerwanie i zapewne trwać będą zawsze. Dotyczą one bieżącej działalności administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz ośrodków akademickich. Poszukiwania te w odniesieniu do uczelni wyższych są konsekwencją ich misji związanej z uprawianiem nauki i wypełnianiem służebnej roli wobec społeczeństwa.

  Tegoroczna konferencja jest wypełnieniem zobowiązań zaciągniętych wobec uczestników konferencji organizowanej 21 stycznia ubr. Bowiem, w czasie dyskusji prowadzonych w czasie obrad plenarnych wskazywano na potrzebę kontynuacji rozważań odnoszących się do uwarunkowań i  kontekstów bezpieczeństwa wewnętrznego.

 • Program konferencji

  Czas Przedsięwzięcie Prowadzący
  Otwarcie konferencji
  9.00 – 9.20 Wystąpienie JM Rektor AWSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB
  9.20 – 9.30 Wystąpienie przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
  pierwsza sesja obrad plenarnych: Moderator: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, dr Bogusław KOGUT
  9.30 – 9.45 Cechy i funkcje nauki dr hab. Andrzej Czupryński prof. AWSB Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  9.50 – 10.05 Znaczenie przeszłości w badaniach bezpieczeństwa prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  10.10 – 10.25 Sztuczna inteligencja jako wielopostaciowy instrument polityki bezpieczeństwa wewnętrznego dr hab. Włodzimierz FEHLER prof. UPH Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  10.30 – 10.45 Zarządzanie wiedzą w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne dr hab. Agnieszka SZCZYGIELSKA prof. ASzWoj. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  10.45 – 11.10 Dyskusja Moderator
  druga sesja obrad plenarnych: Moderator: dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB, dr Magdalena GIKIEWICZ
  11.10 – 11.25 Wpływ ekstremizmu i radykalizmu na bezpieczeństwo wewnętrzne dr hab. Adam HOŁUB prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  11.30 – 11.45 Kryzys migracyjny na granicach państw członkowskich Unii Europejskiej z Republiką Białorusi i jego wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski dr hab. Andrzej WAWRZUSISZYN Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
  11.50 – 12.05 Zagrożenia dużych skupisk ludzkich dr hab. Marcin JURGILEWICZ prof. PRz Politechnika Rzeszowska
  12.10 – 12.30 Dyskusja Moderator
  trzecia sesja obrad plenarnych: Moderator: dr hab. Paweł LUBIEWSKI, dr Paulina POLKO
  12.30 – 12.45 Rola mediów społecznościowych w budowie wizerunku Państwowej Straży Pożarnej na przykładach działań poza granicami kraju nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI prof. SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  12.50 – 13.05 Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na ochronę informacji - rozważania w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego dr hab. Mariusz FRĄCZEK prof. AP Akademia Pomorska w Słupsku
  13.10 – 13.25 Specyfika zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego płk prof. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  13.30 – 13.50 Dyskusja Moderator
  czwarta sesja obrad plenarnych: Moderator: dr hab. Ryszard SZYNOWSKI prof. AWSB, dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI
  13.50 – 14.05 Wpływ reglamentacji broni na bezpieczeństwo i porządek publiczny mł. insp. dr hab. Aleksander BABIŃSKI prof. WSPol Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  14.10 – 14.25 Ochrona zdrowia a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa dr hab. Janusz  CHEŁCHOWSKI prof. AKFM Akademia Krakowska im. Frycza Modrzewskiego
  14.30 – 14.45 Legalność przetwarzania danych osobowych podczas akcji zespołu ratownictwa medycznego dr hab. inż. Stanisław RYSZ prof. UP Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
  14.50 – 15.05 Instytucjonalno-edukacyjny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego dr hab. Andrzej PIECZYWOK prof. UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  15.05 – 15.25 Dyskusja Moderator
  Podsumowanie i zamknięcie konferencji
  15.25 – 15.50 Podsumowanie obrad Przedstawiciel Komitetu Naukowego
  15.50 – 16.00 Wystąpienie JM Rektor AWSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB
 • Informacje dodatkowe

  PATRONAT:

  • JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB

  ORGANIZATOR:

  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

  WSPÓŁORGANIZATOR:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

  KOMITET NAUKOWY:

  Przewodniczący:

  • prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

  Zastępca Przewodniczącego:

  • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB

  Członkowie:

  • prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK
  • prof. dr hab. Andrzej GLEN
  • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
  • prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
  • prof. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC
  • prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
  • prof. dr hab. Romuald KALINOWSKI
  • prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI
  • prof. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ
  • prof. dr hab. Eugeniusz NOWAK
  • prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI
  • prof. dr hab. Jan POSOBIEC
  • prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI
  • prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT dr h. c.
  • prof. dr hab. Bogdan SZULC
  • prof. dr hab. Jerzy WOLANIN dr h. c.
  • prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO
  • prof. dr hab. Marek WRZOSEK
  • prof. dr hab. Zenon ZAMIAR
  • prof. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI
  • dr hab. Aleksander BABIŃSKI
  • dr hab. Andrzej DAWIDCZYK prof. UJK
  • dr hab. Marcin JURGILEWICZ prof. PRz
  • dr hab. Janusz FALECKI prof. UP
  • dr hab. Włodzimierz FEHLER prof. UPH
  • dr hab. Mariusz FRĄCZEK prof. AP
  • dr hab. Mieczysław KOZIŃSKI
  • dr hab. Paweł LUBIEWSKI prof. WSPol.
  • dr hab. Andrzej PIECZYWOK prof. UKW
  • dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB
  • dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA – WOSZCZYNA prof. AWSB
  • dr hab. Ryszard SZYNOWSKI prof. AWSB
  • dr hab. Krzysztof ZAŁĘSKI prof. AWSB
  • dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI prof. SGSP
  • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ
  • dr Paulina POLKO
  • dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI

  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

  • dr Bogusław KOGUT
  • dr Artur SZELA

  CEL KONFERENCJI:

  • Określenie zasadniczych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wraz z relacjami zachodzącymi między nimi

  TERMIN:

  • 14 stycznia 2022 r. w g. 9.00-16.00

  SPOSÓP PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI:

  • online przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams