Warsztaty z pierwszej pomocy „BASIC LIFE SUPPORT-DO NOT BE INDIFFERENT”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach z pierwszej pomocy „BASIC LIFE SUPPORT-DO NOT BE INDIFFERENT”, które wspólnie organizują Samorząd Studencki Akademii WSB oraz Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”. Warsztaty odbędą się 14 maja br. w godz. 9:00-17:00.

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowanie ich do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Warsztat prowadzony będzie w formie online.
  • Udział w warsztacie jest bezpłatny.
  • Organizatorzy warsztatu oczekują potwierdzenia udziału na trzy dni przed terminem jego przeprowadzenia.
  • Warsztat adresowany jest do wszystkich, którzy chcą poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

WPROWADZENIE DO TEMATYKI WARSZTATU

W życiu każdego może wystąpić sytuacja, która będzie wymagać gwałtownego działania, aby uratować komuś życie lub zdrowie. Taka sytuacja może się zdarzyć gdziekolwiek: w pracy, w drodze, na imprezie, a nawet w domu.

Niestety w takich momentach większość ludzi gubi się i zamiast udzielić niezbędnej pierwszej pomocy wpada w panikę. Taka reakcja wynika z nieznajomości i niekompetencji w tego typu sprawach. Gdy ktoś potrzebuje pierwszej pomocy ważna jest każda sekunda.

Pierwszą pomocą nazywa się zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy człowiek, nie tylko specjalnie wykwalifikowane osoby. Nieudzielenie pierwszej pomocy uważa się za przestępstwo i jest karalne przez organy ustawodawstwa.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz odesłanie skanu na adres: wiktoria.kolano@interia.pl

PLAN WARSZTATÓW

Godzina Temat Prelegent
09:00-09:15 Przywitanie uczestników, prezentacja celu warsztatu Przewodnicząca Marcelina Pilarska
09:15-10:00 Najczęstsze przyczyny zatrzymania krążenia u osób dorosłych Kwalifikowany Instruktor Pierwszej Pomocy Wiktoria Kolano
10:00-10:45 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED u osób dorosłych Ratownik Medyczny Tomasz Michalski
10:45-11:15 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED u dzieci Ratownik Medyczny Tomasz Michalski
11:15-12:00 Najczęstsze urazy u kierujących i pasażerów w wypadkach komunikacyjnych Ratownik Medyczny Tomasz Michalski
12:00-12:30 Niemechaniczne czynniki urazowe. Poparzenie termiczne i chemiczne, porażenie prądem elektrycznym Ratownik Górniczy Tomasz Ciupa
12:30-13:00 Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych Ratownik Górniczy Tomasz Ciupa
13:00-13:15 Przerwa
13:15-14:15 Postępowanie w stanach nagłych zawał mięśnia sercowego, udar, astma, epilepsja, omdlenie, hipoglikemia Kwalifikowany Instruktor Pierwszej Pomocy Wiktoria Kolano
14:15-15:15 Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia Ratownik Medyczny Mateusz Kaczorowski
15:15-16:00 Postępowanie w przypadku amputacji urazowej Kwalifikowany Instruktor Pierwszej Pomocy Wiktoria Kolano 
16:00-16:45 Wstępne badanie urazowe. Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu. Wywiad SAMPLE Ratownik Medyczny Justyna Marciniec
16:45-17:00 Zakończenie Przewodnicząca
Marcelina Pilarska