A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Wykład otwarty nadbryg. w st. spocz. prof. dra hab. Jerzego Wolanina

Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB zaprasza na wykład otwarty nadbryg. w st. spocz. prof. dra hab. Jerzego Wolanina
nt. „Inżynieria w bezpieczeństwie. Kanon teorii bezpieczeństwa”.

Wykład odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o g. 15:00 w trybie online.

Nadbryg. w st. spocz. prof. dr hab.  Jerzy Wolanin po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim związał się ośrodkiem akademickim kształcącym oficerów pożarnictwa tj. Wyższą Oficerską Szkołą Pożarniczą (obecnie Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie).

W czasie swojej kariery zawodowej ww. Uczelni zajmował stanowiska dydaktyczne i naukowe. W latach 1986-1992 był Zastępcą Dyrektora ds. naukowych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Z kolei, w latach 1992-2005 był Komendantem-Rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Natomiast, w latach 2005-2020 był zatrudniony na stanowisku profesora w tej Uczelni. Od 2020 roku jest profesorem emeritiusem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Nadbryg. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Wolanin jest autorem wielu publikacji wydanych w kraju i zagranicą. Dotyczą one problemów: inżynierii bezpieczeństwa a w szczególności badań ryzyka.

Link do wykładu

nadbryg. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Wolanin

Więcej