Wykład otwarty płk. dr. hab. Jacka Lasoty „Wykorzystanie nienaukowych doświadczeń zawodowych w badaniach bezpieczeństwa”

Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zaprasza na wykład otwarty Pana płk. dr. hab. Jacka Lasoty nt. „Wykorzystanie nienaukowych doświadczeń zawodowych w badaniach bezpieczeństwa”.

Wykład moderował będzie Pan dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB.

DATA: 19 lutego br.

GODZINA:  10:00 - 11:00 

ZAPISY

LINK DO SPOTKANIA

 

 

Pan płk dr hab. Jacek Lasota jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz studiów dyplomowych i trzeciego stopnia Akademii Obrony Narodowej. Począwszy od ukończeniu studiów w 1993 roku pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 9 pułku zmechanizowanym, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej. Brał udział w działaniach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 2007 roku w Iraku. Od 2008 roku jest związany zawodowo z Akademią Obrony Narodowej i jej kontynuatorką Akademią Sztuki Wojennej. Obecnie jest samodzielnym pracownikiem naukowym w Instytucie Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się teorią i historią sztuki wojennej, polemologią oraz bezpieczeństwem. Jest autorem opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym, kierownikiem i uczestnikiem wielu prac oraz projektów naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa.