A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Wykład otwarty „Wnioski dla Polski z pozamilitarnych działań Ukrainy podczas wojny”.

Na zaproszenie Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, 11 marca 2024 r. o godzinie 9:30 gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek m. dr h. c. wygłosi online wykład otwarty nt. „Wnioski dla Polski z pozamilitarnych działań Ukrainy podczas wojny”.

LINK DO SPOTKANIA

Pan prof. B. Pacek jest absolwentem studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim.  W latach 1979-2014 był oficerem Wojska Polskiego. W czasie swojej służby wojskowej zajmował m.in. stanowiska: Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Zastępcy Dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej,  Asystenta Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcy Ministra Obrony Narodowej, Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, Lidera Programu DEEP NATO w Ukrainie i  Doradcy NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie. W latach 2014–2016 był członkiem Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w międzynarodowym zespole zarządzającym zrzeszającym uczelnie i instytuty badawcze z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem. W latach 2014–2015 reprezentował Polskę jako członek Rady NATO ds. Nauki. Z kolei w latach 2013–2016 zasiadał w Radzie Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii. Od 2017 do 2020 roku był członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.  

Autor ponad dwudziestu monografii i kilkuset artykułów z zakresu bezpieczeństwa. 

Jest założycielem i prezesem Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Od 1 marca 2018 roku zajmuje stanowisko profesora  Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego