Wykład prof. Macieja Szpunara – Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zapraszamy na wykład prof. Macieja Szpunara - Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TEMAT: Unia Europejska wobec nowych technologii
DATA: 15 grudnia 2023 r.
GODZINA: 14:00
MIEJSCE: Audytorium D

ZAPISY

 

Wykład objęty jest Honorowym Patronatem Dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach Adwokata Romana Kusza

Prof. Maciej Szpunar

Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (od 2018 r.), Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2013 – 2018), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2010–2013), Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008–2009). Profesor wizytujący na Wydziale Prawa Kolegium Europejskiego w Brugii. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Członek Rady Naukowej Academy of European Law. Członek European Law Institute, European Group for Private International Law i Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN w Katowicach. Członek-korespondent International Academy of Comparative Law. Adwokat.

Rzecznicy generalni odgrywają kluczową rolę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostarczając niezależne analizy prawne, które wspomagają proces podejmowania decyzji przez Trybunał.

Wspólnie z sędziami, rzecznicy generalni przyczyniają się do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa UE, co ma bezpośredni wpływ na życie obywateli i funkcjonowanie instytucji w państwach członkowskich. Dzięki swojej niezależności i zaangażowaniu w rzetelną analizę prawną TSUE stanowi filar praworządności w Unii Europejskiej.

Więcej